Wednesday, 12 April 2017

Sài gòn nóng lên với các NhómCa khúc Đấu tranhHậu duệ VNCH thành lập 10 nhóm ca khúc chính trị chống cộng, hát cho đồng bào tôi nghe:

1- Band nhạc DCCT (Dòng Chúa Cứu Thế)
2- Band nhạc Trần Huỳnh Duy Thức
3- Band nhạc Peter Lâm Bùi
4- Band nhạc Con đường Việt Nam
5- Band nhạc Lê Quốc quyết
6- Band nhạc Lê Văn Sơn
7- Band nhạc Dân oan
8- Band nhạc Cờ Vàng
9- Band nhạc Maria Minh Hạnh
10- Band nhạc Việt Khang