Saturday, 17 November 2018

SUY NGHĨ HẬU BẦU CỬ - VŨ LINH

image.png

 Cuộc bầu cử giữa mùa vừa qua đã có những kết quả vừa dễ hiểu, vừa khó hiểu.

Dễ hiểu khi thấy đảng CH đã không thua đậm như đảng DC trong những cuộc bầu giữa mùa đầu tiên dưới hai tổng thống DC Clinton và Obama, vì dù muốn hay không, TT Trump đã đạt được nhiều thành quả lớn, bất kể những tấn công tàn bạo chẳng những của đảng đối lập DC, mà quan trọng hơn nhiều, của toàn bộ hệ thống TTDC, ròng rã suốt hai năm qua. Chứng tỏ việc TTDC đầu độc dân Mỹ cũng không hiệu nghiệm lắm vì dân Mỹ coi vậy chứ không ngây ngô dễ tin lắm. Nếu hoàn toàn tin theo TTDC và phe đối lập DC thì đúng ra DC bây giờ đã phải chiếm 400 ghế dân biểu và 90 ghế thượng nghị sĩ rồi.

       Khó hiểu vì theo các thống kê chính thức, tổng cộng, các ứng cử viên DC đã thu được khoảng một chục triệu phiếu nhiều hơn các ứng cử viên CH, nhưng chỉ thắng khít khao tại Hạ Viện trong khi thua tại Thượng Viện.
Tại sao lại có tình trạng chéo cẳng ngỗng vậy? Ta thử coi lại.