Thursday, 31 January 2019

Giải Ảo Thời Sự 31-1-2019

Phần 1: Tập Cận Bình... cầm nhầm lịch sử Mãn Thanh!

Phần 2: Hưu chiến Mỹ-Hoa và hứa hẹn của Bắc Kinh