Sunday, 13 October 2013

Tư pháp Tây Ban Nha nhận điều tra tội ác một cựu lãnh đạo Trung Quốc - Tú Anh

Audencia Nacional hay “ Tòa án quốc gia Tây Ban Nha” đã chấp thuận đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào về tội ác « diệt chủng »theo quyết định công bố hôm nay 11/10/2013. Đơn kiện đã được thụ lý từ năm 2006, điều tra các hành vi diệt chủng tại Tây Tạng trong hai thập niên 1980-1990.

Tòa án Quốc gia Tây ban Nha đặc trách điều tra các vụ thãm sát tập thể cho biết đơn khiếu nại của Hội đồng Ủng hộ Tây Tạng CAT đã được chấp thuận và từ nay Tòa án sẽ xem xét trường hợp của Hồ Cẩm Đào, chủ tịch Trung Quốc cho đến tháng 11 năm 2012.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại New Delhi ngày 29/03/2012.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại New Delhi ngày 29/03/2012.
REUTERS/B Mathur