Thursday, 5 February 2015

Dọc Báo Vẹm 410 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách

Pol Pot

Người Nhật

Người Nhật không giành ăn trong lúc đói
Không vội vàng xô lấn lúc sa cơ
Trước tử thần nhưng họ vẫn tỉnh bơ
Dân tộc này đương nhiên là vĩ đại

Còn việt cộng chúng một bầy ngu dại
Lú lẫn nhiều nên bán đất tổ tiên 
Tội ác chúng làm dân Việt ta điên
Nếu có dịp chắc khó tha bọn chúng 

Dân ta hiền và không ai có súng
Nên cộng nô được thể chúng làm càn
Dùng công an đầu gấu rất dã man
Chúng lùng bắt bỏ tù người yêu nước

Tuổi trẻ Việt giờ biết mình vô phước
Lỡ sinh ra vào thời đại cáo Hồ
Cộng tẩy não bắt họ phải tung hô
Và bái lạy tên già Hồ dâm tặc !

Tưổi trẻ Việt biết đảng Hồ theo giặc
Chúng quá hèn để giặc chiếm giang san
Vì thât học quen chém giết dã man
Biến Việt Nam thành nồi da xáo thịt !

Tuổi trẻ Việt biết giặc Hồ lừa bịp
Xua vào Nam đi đánh Mỹ cho Tầu
Mỹ cút rồi cộng làm chuyện ruồi bâu
40 năm nhưng vẫn còn lạc hậu !!!

Tuổi trẻ Việt họ không còn chịu thấu
Nên giờ đây đã lên tiếng khắp nơi
Họ công khai chửi đảng cộng quá tồi
Nên viết bảng : "Tôi không ưa cộng sản"

Baky Hà nội
2-5-15
(Viết tặng tuổi trẻ Việt Nam đã nhận ra sự thật; hãy can đảm lên tương lai tổ quốc thuộc về các bạn )

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 7-2-2015

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

DÊ TRONG VÀI TRANG TỰ ĐIỂN
(Những từ ngữ liên quan đến dê bị kiểm duyệt không được ghi trong một số tự điển)
Ký Giả Hạng Bét sưu tầm

DÊ: Động vật có sừng có vú bốn chân móng chẻ. Dê sống hoang dã ngoài thiên nhiên gọi là sơn dương. Dê được nuôi để lấy thịt và sữa. Dê cũng được nuôi trong nhà. Khi thả ra thì chúng đi dê tùm lum, không tha ai, nhất là phụ nữ trẻ.

DÊ CỎN: Dê con, dê nhỏ tính hay húc bậy. Thấy giậu thưa cũng nghĩ sảng là phụ nữ nên lao vào húc lia chia (dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa - Hồ Xuân Hương)

DÊ GIÀ: Dê cao niên mà vẫn còn ham hố, gặp ai dê nấy. Tính thích trống bỏi. Tuổi cao mà vẫn muốn đào non. Cũng gọi là GIÀ DÊ.