Thursday, 27 December 2018

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH

Image result for vo nguyen giap vietnam war

Trân trọng mời qúy vị đọc tiếp Chương 77 viết về Kế hoạch Võ Nguyên Giáp đối ứng với Kế hoạng Navarre cùng Lời bàn của Nguyễn Thượng Vũ...
Theo LINK sau:

https://www.dropbox.com/s/4aj2mohbimpuiq0/CH%C6%AF%C6%A0NG%2077%20-%20TRUY%E1%BB%80N%20THO%E1%BA%A0I%20TRI%E1%BB%80U%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%92%20CH%C3%8D%20MINH.docx?dl=0

Nên hay không “đổi máu lấy dầu” ?

baomai.blogspot.com

Để chiếm và khai thác dầu mỏ tại Trung Đông, 02 tiền nhiệm của Trump là Bush con và Obama đã phải ném vào vùng đất này máu xương và nước mắt, mồ hôi của dân Mỹ với số tiền lên đến bảy ngàn tỷ USD và hàng trăm ngàn nhân mạng gồm của dân Trung Đông và dân Mỹ. Cái giá đắt này có nên tiếp tục duy trì nữa không ?

Một vị tướng tài cầm binh là một vị tướng biết tìm cách đạt được mục đích nhưng tổn thất nhân mạng và tiền của ít nhất. Donald Trump chỉ ra hình mẫu này.

Là một người con của Chúa, Trump luôn vinh danh, ca ngợi Chúa nên ngay khi vận động tranh cử ông ta thề sẽ chống lại Luật nạo phá thai do Obama ban hành nếu ông ta đắc cử và ông đã làm được điều này khi ông đắc cử tổng thống.