Saturday, 8 November 2014

Biểu tình Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình (Xi Jinping) có mặt tại Quốc Hội Úc Canberra vào ngày 17 tháng 11, năm 2014


Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH

V/v CHỦ TỊCH TRUNG CỘNG TẬP CẬN BÌNH (XI JINPING) CÓ MẶT TẠI QUỐC HỘI ÚC CANBERRA VÀO NGÀY 17 THÁNG 11, NĂM 2014