Tuesday, 6 May 2014

Chưa đến tam bách dư niên... mà đã phải khóc với Tiên Điền!!!

Thực ra, cũng tội nghiệp cho mấy cô giáo và học sinh trong nước. Họ là sản phẩm tất nhiên (chữ VC là "tất yếu") từ nền giáo dục kém cỏi của một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa cà chớn, quái đản, ngu dốt mà lãnh đạo là những thằng bồi tàu, phu cao mủ cao su,  thiến heo, giao liên xã...

Về chữ "canh gà Thọ Xương", nghe nói (chỉ nghe nói, tôi không có tài liệu trong tay) có một dịch giả lão thành ở hải ngoại cũng đã dịch ra Anh ngữ là "chicken soup". So?

Về Truyện Kiều, không phải chỉ có tên VC Đỗ Minh Xuân trong nước mới hỗn láo, một cách ngu ngốc, với đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, mà ở ngoài nước còn có ít nhất hai "thợ nổ", một dám cho Truyện Kiều thua bài thơ Con Cóc của dân gian, một vạch ra những lỗi tưởng tượng trong Truyện Kiều.