Friday, 26 December 2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 26-12-2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

BA TRÊN, HAI (?) DƯỚI

Tôi vẫn nghĩ về chuyện chửi, người Việt miền Bắc chửi nhiều chữ nghĩa tục tĩu, nhưng người Việt miền Nam chửi mầu sắc nhiều hơn.
Thí dụ tôi cứ nhớ mãi người phụ nữ chửi cô con gái của bà sau nhà người bạn tôi ở Xóm Chùa chẳng hạn. Chỉ với một câu, bà mắng cô con gái ham hố về cả hai chuyện mà không một bà mẹ Bắc kỳ nào nói ra được, một cách mầu sắc được như vậy. Bà nói tại sao cô lại ham người đàn ông nọ như thế, bộ nó (người đàn ông bạn của cô) có “cái ấy bịt vàng” hay sao.

Ham “cái ấy” là ham chuyện dâm dục. Nhưng vì “cái ấy” của người bạn cô được bịt vàng nên cô còn bị chê thêm về cái tính ham tiền của cô nữa. Những hôm sau đó, mỗi khi chúng tôi thấy cô đi qua nhà, chúng tôi đều cố gắng tìm xem có thấy hai cái tính xấu đó của cô lộ ra ngoài không mà không sao tìm được. Mắng con gái như thế mà chỉ dùng có một câu thì hay tuyệt.