Sunday, 30 November 2014

ĐIẾU CÀY NGUYỄN VĂN HẢI - Phạm Văn Tiền

Đồng bào Việt Nam tại hải ngoại vừa hân hoan chào đón một tù nhân bất khuất, bị Cộng Sản trục xuất ra khỏi nước sau hơn 6 năm bị giam cầm tra tấn trong nhiều nhà tù khác nhau từ Nam ra Bắc. Anh ra đi không người thân đưa tiễn, quần áo cũ mèm với đôi dép lẹp xẹp không một đồng xu dính túi, không biết tương lai…

Trên thế giới văn minh hiện nay chưa bao giờ có một chính quyền nào đối xử tàn tệ với người dân mình, dù là tù nhân chống đối bị trục xuất, như chế độ cộng sản hiện hành. Họ thể hiện một chính sách thâm độc, trả thù một cách rừng rú, vô nhân đạo, kém văn minh, khiến cả thế giới bàng hoàng kinh tởm. Đáng buồn thay cho đất nước Việt Nam với 4 ngàn năm văn hiến!