Saturday, 9 January 2016

Người Việt đang từ bỏ quê hương - Nguyệt Quỳnh

Mỗi năm hàng trăm ngàn người ra nước ngoài qua ngả 'xuất khẩu lao động'.
Mỗi năm hàng trăm ngàn người ra nước ngoài qua ngả ‘xuất khẩu lao động’.


Cứ mỗi năm cuộc tranh giành quyền lực ở cấp lãnh đạo thượng tầng lại lập đi lập lại, và càng ngày mức độ càng gay gắt. Tôi tự hỏi không biết các vị lãnh đạo có từng bao giờ quan tâm để nhận biết ra rằng từ lâu nhiều người dân VN đã thầm lặng bỏ nước ra đi !
Điều đáng giật mình là – ngày nay người ta rời bỏ quê hương mình không một chút vấn vương luyến tiếc. Quê hương là nơi chốn thiêng liêng, nơi thân thuộc, nơi có cha mẹ, anh em, bằng hữu, có cả một trời thơ ấu; nhưng vì sao người VN lại tìm mọi cách để rời bỏ đất nước mình?

TƯỞNG NHỚ ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ

Tưởng nhớ anh hùng Trần Văn Bá và các chiến sĩ đã
cùng anh lên đường, các anh đã đền nợ nước.TKimTƯỞNG NHỚ ANH HÙNG TRẦN VĂN BÁ.
Ngày 8-1-1985-8-1-2016. Kỷ niệm 31 năm.

Trần Văn Bá giòng dõi người yêu nước
Nợ bút nghiên anh theo đuổi sách đèn
Là sinh viên  nơi kinh thành ánh sáng
Nhưng luôn hướng lòng về với quê hương
Anh thao thức  vận nước nơi chính trường
Tranh đấu cho quê nhà đương nguy biến
Phong ba  đẩy đưa sơn hà dâu biển 
Nỗi đoạn trường  huyết lệ ứa  tâm can
Nước mắt anh nhòa nhạt chảy đôi hàng
30 Tháng Tư ngày  Đại tang  dân tộc
Anh  đớn đau  quyết  không xuôi tay được
Cùng bạn bè ôm mộng ước lên đường
Dù thắng thua cho phỉ chí, ước nguyền
Về Quê hương  để tròn câu chung thuỷ
Các Anh vũ trang chống quân Cộng phỉ
Hành động kiên trung với tấm chân tình
Dâng Tổ quốc đời tuổi trẻ hy sinh
Anh đau xót đã thét gào uất hận
Ôi! Trăm mười chín anh hùng lận đận
Vừa vung gươm đường kiếm đã vuột tay
Giặc bắt các anh đầy đọa đêm ngày
Tám tháng giêng anh Bá đền nợ nước!
Máu tim anh trào, hi sinh vì Tổ Quốc
Một chín tám lăm (1985) khắc cốt ghi tâm
Trời đất thảm sầu  anh đã âm thầm
Gục vì đạn thù xử người yêu nước 
Anh mãn nguyện, trang sử xanh ghi chép
Về với anh linh tiên liệt uy nghi 
Toàn dân đổ lệ tiễn chiến sĩ ra đi
Trần Văn Bá... người anh hùng thời đại   
Gương tiền nhân anh quyết chọn soi đường
Nay giỗ Anh hương tỏa cõi vô thường
Giòng lệ nhớ người hùng Trần Văn Bá 
Tổ quốc ghi ơn bảng vàng, bia đá
Tên của anh lịch sử chép ngọn ngành
Nơi linh thiêng xa thẳm đó xin anh
Nguyện Việt Nam mau đến ngày tươi sáng... 

Thiên Kim - Nhân ngày lễ giỗ thứ 31