Wednesday, 2 December 2015

Thư Đông Kinh 1-12-2015


Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9628875/Thu%20DK%201-12-15.docx

http://www.mediafire.com/view/w93aih4nxi4bjj7/Thu_DK_15-11-15.docx