Friday, 3 April 2015

Tiếp bước những anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên mặt trận mới - Trúc Giang MN


        Image result for những anh hùng vô danh ngày 30-4-1975 Image result for những anh hùng vô danh ngày 30-4-1975
1* Mở bài
       
Ngày 30 tháng 4 là dịp để chúng ta tưởng niệm và vinh danh các anh hùng, tử sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã nêu cao tinh thần chiến đấu chống kẻ thù đến hơi thở cuối cùng. Nhất định không sống dưới chế độ độc tài Cộng Sản.
Những anh hùng vô danh của Quân Lực VNCH được nhắc nhở đến với tinh thần “anh hùng tử, khí hùng nào tử” (Người anh hùng chết nhưng chí khí anh hùng không chết). Các vị tướng lãnh đã tuẫn tiết được nhớ đến như “sinh vi tướng, tử vi thần” (Sống làm tướng, chết thành thần).