Friday, 9 January 2015

Tiểu Tử: Những Hình Ảnh Đẹp

Tôi rất thích đọc tác phẩm của nhà văn Tiểu Tử. Văn phong ông nhẹ nhàng gần gũi . Tuy mộc mạc đơn giản nhưng đầy ắp tình cảm. Qua văn ông viết, tôi tìm thấy lại những sinh hoạt, âm thanh và suy nghĩ của người  miền nam của tôi.
Chia sẽ cùng các anh chị và các bạn một bài văn, tình cờ lượm trên Net 

Lê Ngọc Tuý Hương

Tiểu Tử: Những Hình Ảnh Đẹp


2015 JAN 4 _Gian_Bau 1 .. 300

Anh tôi nằm bịnh viện Saint Camille đã được mười bữa. Chiều hôm qua, ảnh gọi điện thoại về nhà, nói: «Thằng tây nằm chung phòng ra nhà thương rồi, ngày mai chủ nhựt, mầy vô đây anh em mình nói chuyện chơi». Nghe giọng ảnh “có thần” nên tôi vui vẻ trả lời: «Dạ! Mai em vô. Vợ con em đi Mỹ, chớ không thì em cũng chở tụi nó vô thăm anh». Tôi nghe ảnh cười khịt: «Một mình mầy cũng đủ cho tao vui rồi…».