Wednesday, 1 May 2019

Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc 50 năm 1969-2019

♫ “Hỡi người Chiến Sĩ đã để lại cái nón sắt…” NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG (Hoàng Trọng – Lệ Thu)

2019: Quốc Hận 30 tháng Tư 1975.

Tưởng nhớ các chiến sĩ anh hùng đã vị Quốc Vong Thân

image.png  
“ Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này”…
 “Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ”…
“Tên anh lẫn trong tiếng sấm đầu mùa mưa
Nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến tự cuối trời”
“Bây giờ anh ở đâu, bây giờ anh ở đâu” 
Quốc Hận, Tháng Tư Đen: nén hương lòng thắp muộn kính dâng các chiến sĩ anh hùng đã tự sát và ngã xuống cho cuộc chiến bảo vệ Quê Hương VNCH:
-        Ngũ Hổ Tướng (Tướng Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú)
-        Đại tá Hồ Ngọc Cẩn &Trung Tá Nguyễn Văn Long
-        Và những chiến sĩ vô danh.