Tuesday, 22 September 2015

Căn nguyên leo thang xung đột tại biển Đông

Emily Meierding * Nguyễn Trọng Dân (Danlambao) lược dịch - Tháng Năm này vào năm trước, Trung Quốc (Trung Cộng) đã đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển Hoàng Sa (thuộc Việt Nam.) Hành động thăm dò dầu khí này của Trung Quốc gây nên bất mãn từ phía Việt Nam, vốn tuyên bố có chủ quyền vùng biển này. Cả hai quốc gia (Cộng Sản Hà Nội &Trung Cộng) đã cùng điều động các tàu tuần duyên, tàu đánh cá đến gần dàn khoan này. Các tàu đôi bên đã húc vào nhau, phun nước vòi rồng vào nhau, và Việt Nam bị chìm một tàu đánh cá. Tại Việt Nam, sự kiện này tạo ra làn sống phản đối, có 20 người bị thiệt mạng.