Friday, 6 April 2018

Ác Mộng Tháng Tư


Tháng tư nhớ một đoạn đường tang tóc
Lời kêu than thảm thiết những oan hồn
Nghe rờn rợn âm vang từng tiếng khóc
Từng thây nằm thân xác chẳng ai chôn.

Một tháng tư kinh hoàng mùa tao loạn
Mẹ trông con cha lạc giữa rừng khuya
Em trôi dạt giữa biển trời hoang vắng
Xót niềm đau tang trắng núi non buồn.

Đi chưa biết về đâu đường tuyệt vọng
Vẫn có người ôm mộng ước phiêu linh
Vì quê nhà không còn nơi dung dưỡng
Cho con người được một kiếp tồn sinh.

Tang tóc quá một giống dòng dân Việt
Sao muôn đời chưa biết được bình yên
Vòng nhân quả chắc oan ương tiền kiếp
Nên lòng người còn đắm giữa vô minh.

Đời mê loạn như vùi trong giấc mộng
Tháng ngày trôi mải miết đến vô tình
Khi ngó lại vẫn thấy mình chiếc bóng
Những âm thầm trôi nổi kiếp lưu linh.

Khi chợt tỉnh cuộc mộng đời oan trái
Như lá xanh phút chốc cũng lìa cành
Như bể khơi thuyền trôi không tay lái
Nên mong gì đến được chốn bình yên.

Tháng tư từng kinh qua cơn ác mộng
Xin nguyện cầu đừng gặp lại cơn mê
Để còn được bình an trong cuộc sống
Và tương lai mong tìm một hướng về...

Đất nước Việt Nam muôn đời vẫn đẹp
Và con người như huyền thoại Âu Cơ
Sinh trăm trứng nở trăm con...Sử chép
Cho yêu thương luôn nối lại đôi bờ!

Trần Đan Hà

Tại sao Việt Nam đã không bị đồng hóa sau 1000 năm Bắc thuộc ???

500_tranh-tet
Tác giả: Nguyễn Hải Hoành
Tiếng ta còn thì nước ta còn!
Đồng hóa dân tộc (national assimilation) gồm: 

1- Đồng hóa tự nhiên, tức quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B, do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên dần dần mất bản sắc của mình, cuối cùng bị B đồng hóa; đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử loài người. 

2- Đồng hóa cưỡng chế: sự cưỡng bức một dân tộc nhỏ yếu hơn chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn; đây là một tội ác.
Đồng hóa dân tộc chủ yếu diễn ra dưới hình thức đồng hóa văn hóa, trong đó chủ thể đồng hóa thường là một nền văn hóa mạnh và tiên tiến (như đông dân hơn, kinh tế phát triển hơn, đã có chữ viết, có các hệ tư tưởng), đối tượng đồng hóa thường là nền văn hóa yếu và lạc hậu hơn. Đồng hóa ngôn ngữ là công cụ đồng hóa văn hóa thông dụng nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Một dân tộc bị mất tiếng nói mẹ đẻ của mình và phải nói tiếng của một dân tộc khác thì không còn giữ được bản sắc dân tộc nữa.