Saturday, 1 November 2014

THƯ ĐÔNG KINH – 1/1/2014


Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
THƯ ĐÔNG KINH – 1/1/2014 xin bấm theo LINK


Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh