Tuesday, 15 September 2015

Ba Câu Chuyện về 3 Mẹ Con Bà Ngô Đình Nhu

Mais où sont les neiges dantan? (Villon)
Nhưng đâu rồi những cánh tuyết năm xưa?

I. NGÔ ĐÌNH LỆ THỦY, HỒNG NHAN MỆNH YỂU
 
alt

Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương     (Đoạn Trường Tân Thanh)

1. Niên khóa 1962-63, tôi học năm cuối của chương trình Cử Nhân Giáo khoa Văn Chương Pháp tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Còn nhớ cùng lớp tôi lúc ấy có nhạc sĩ Hùng Lân (Hoàng Văn Hương), người hiền lành, dễ mến, như một thầy tu, thỉnh thoảng nổi hứng bất tử ngồi lén ghi nốt nhạc ngay tại chỗ, trong lúc thầy giảng bài. Có bà sơ Phạm Thị Nhâm, mà tôi thường hỏi mượn cua mỗi lần trốn học đi chơi, sau trở thành hiệu trưởng trường Nữ Thánh Tâm Nha Trang, và đã nhận ra tôi ngay khi vừa thấy tôi lò dò đến trường xin dạy.