Monday, 12 January 2015

Sách Hùynh Thục Vy: NHẬN ĐỊNH

Chuyển quý vị đọc để thấy khả năng suy nghĩ và viết của một phụ nữ trẻ ở VN.
Sách sẽ được in trong năm nay 2015, gồm gần 40 bài viết về nhiều đề tài..
2014 DEC 27 HUỲNH THỤC VY 2015.300.BROWN COVER HTV 1. A5-page-001.pg
Lời Mở Đầu Cho Sách
Tôi không được dạy để trở thành một người viết chuyên nghiệp. Ngay từ những ngày đầu cầm bút, tôi chỉ tâm niệm một điều: viết xuống những điều mình thực sự suy nghĩ, để chia sẻ quan điểm đối lập với nhà cầm quyền độc tài của một người trẻ trong bối cảnh hoàn toàn không có tự do ngôn luận ở Việt Nam. Từ những ngày đó, tôi đã luôn chuẩn bị tinh thần và mang tâm thế sẵn sàng để đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho mình. Vậy nên, dù bản thân và gia đình bị trù dập nhiều lần, tôi không thấy đó là những chướng ngại trong việc tiếp tục bày tỏ quan điểm khác biệt của mình.