Wednesday, 12 November 2014

Sự thật sau những bức tượng Hồ Chí Minh ở nước ngoài - Hoàng Ngọc Tuấn

Sau khi đọc hai bài “Sự thật sau những bức tượng” (Phần 1) [1] và “Sự thật sau những bức tượng” (Phần 2) [2] trên Facebook của Hoàng Ngọc Diêu, trong đó tác giả đã vạch ra những chuyện lừa bịp thảm hại đàng sau bức tượng Hồ Chí Minh ở Moscow (Nga) và bức tượng Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil (Pháp), tôi vào internet đọc báo và tình cờ thấy bản tin “Chile tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” [3] của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV5 (ngày 05.07.2014). Bản tin viết:

(VOV5)- Ngày 4/7, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại quận Cerro Navia ở thủ đô Santiago, Chile.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đang có chuyến thăm làm việc tại Chile, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm thành kính của lãnh đạo và nhân dân Chile nói chung và của quận Cerro Navia nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định việc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa phương này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước...

The Foods That Prevent and Fight Diabetes

If you are diabetic, or you know someone who is diabetic, you need to know about these "superfoods" which are a great addition to any diabetes diet. Some of these foods are so helpful, they can even prevent the onset of the disease. They are all very helpful in lowering blood sugar, burning fat, reducing inflammation, and provide many other health benefits.
Cinnamon:
Diabetic foodsThis delicious spice has been shown by many studies to help reduce blood sugar levels. People with type 2 diabetes who’d eaten one or more grams of cinnamon daily had dropped their fasting blood sugar by 30 percent. Cinnamon can also reduce triglycerides, LDL- cholesterol, and total cholesterol levels by up to 25 percent. The main reason for all of this is chromium, a mineral that enhances the effects of insulin, and antioxidants that gather up all the free radicals in your blood.

Bàn về câu chuyện lá cờ - Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)

(Phần 1)

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Lá cờ ở đây là câu chuyện về cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH và cờ đỏ sao vàng của CHXHCNVN.

Lá cờ và lòng dân

Xin tạm gọi Cờ Vàng và Cờ Đỏ để trình bày. Khi gọi Cờ Vàng và Cờ Đỏ, chỉ có nghĩa duy nhất: ngắn gọn và khách quan.

Viết về hai lá cờ này, quả thật vô cùng khó. Tính chất khó khăn không phải vì nó đã được khai thác rất nhiều, cũng không phải vì ngại "bên này" hay "bên kia" phật lòng rồi sỉ vả. Nó khó, bởi nền giáo dục nhân bản & khai phóng của VNCH - giá trị quan trọng bậc nhất cần phải giữ gìn và tôn tạo - "tranh chấp" mãnh liệt với nền "giáo dục XHCN" đang chiếm thế thượng phong trong lòng người Việt Nam trong và ngoài nước, ngày nay.