Sunday, 9 December 2018

Lời Quê Hương - Thơ Lê thị Hàn - Nhạc Phạm Mạnh Cương

Exryu Cuối Tuần đã upload bài mới nhất của chị Lê Thị Hàn - Exryu USA gởi về chia sẻ với gia đình Exryu tuần qua. 

Lời quê hương - Thơ Lê thị Hàn - Nhạc Phạm Mạnh Cương

và  một bài của anh Phạm Xuân Hy - Exryu thân hữu 


Mời các anh chị vào xem. Nếu không xem được trực tiếp trong mail xin mời vào trang nhà : http://www.ERCT.com

Chúc ngày cuối tuần vui khoẻ
 
Exryu Cu i Tu n