Sunday, 31 July 2016

LIVE: Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Kỳ 10 - Chủ Nhật 31/07/2016

San Jose: Ðồng hành TỔNG BIỂU TÌNH với Việt Nam, Hải Ngoại Yểm Trợ Quốc Nội

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 7 năm 2016 từ 7:00pm-9:00pm tại Tòa thị chính Thành phố San Jose: Ðông đảo đồng hương đã tham dự đêm biểu tình và thắp nến do BÐD Cộng đồng phối hợp với nhiều đoàn thể tổ chức .
Một số đồng hương đã đến từ các nơi xa như tiểu bang Oregon, Sacramento, Oakland, Union City ...
Qua những lời phát biểu và các biểu ngữ người ta thấy được các điểm chính mà đồng hương quan tâm:
- Y/c Formosa phải bồi thường thỏa đáng cho môi trường và đồng bào bị thiệt hại ở VN
- Y/c Formosa rút lui khỏi VN: "Formosa: Cút - Lưỡi bò: Cắt".
- Tố cáo CSVN bao che cho Formosa phá hoại môi trường
- CSVN là thủ phạm phá hoại môi sinh VN
- China, get out of Vietnam sea - Tàu cộng rút lui khỏi biển VN
- Ðã đảo VC bán nước 
- Chào mừng chiến thắng của nước bạn Philippines
- Tại sao CSVN không thưa Tàu cộng ra tòa quốc tế ? ...
Xin gởi đến quý vị một số hình ảnh ghi nhận được .
vietlist.us