Wednesday, 4 April 2018

Chính danh − Định phận − Tôn quyền - Phạm Khắc Trung


Đạo là cái lý tự nhiên của trời đất, là con đường rộng mở cho mọi người cùng theo mà đi, là cái công lệ trung chính để làm quy tắc chung cho những suy tư và hành động của người đời.

Khổng Tử căn cứ theo lẽ điều hòa của trời đất, và đem những tư tưởng và hành vi của thánh nhân đời trước mà suy thành đạo để dạy thiên hạ. Đạo của Ngài là chỉ theo lẽ thường tình, tự nhiên của vạn vật, cốt giữ cái lương tâm cho sáng suốt, đừng để cho tư tâm, tư dục làm cho ám muội, mà phân biệt rõ ràng điều hay, điều dở. Điều gì hay thì theo, điều nào dở thì tránh, không lấy cái trí hẹp hòi mà câu chấp một mặt nào hay một thuyết nào, bất cứ điều gì, hễ gặp thời thuận lý đều được. Đó thật là một đạo chiết trung, khiến cho lúc nào cũng giữ được cái lẽ điều hòa tự nhiên mà lập thành cái nhân sinh triết lý rất uyên bác.

Đạo của Khổng Tử trước sau vẫn theo một cái lý nhất thể: "Ngô đạo nhất dĩ quán chi: Đạo của ta vốn chỉ có một mà thôi" (Luận Ngữ: Lý nhân, IV), là đạo Người. Mà đạo Người thì chính trị là lớn: "Nhân đạo chính vi đại" (Lễ Ký: Ai công vấn, XXVII). Và việc đầu tiên của chính trị là phải "chính danh" (tất giã chính danh hồ), bởi danh không chính thì nói không xuôi, nói không xuôi thì việc không thành (danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành).

Bình Luận Tin Tức 04-04-2018 : Năm 2018 là năm của ' tam quốc tranh hùng ' - nguyễn xuân nghĩa

HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975 (4)


Image result for HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975

CUỘC RÚT QUÂN TẠI ĐÀ-NẴNG

Vào tháng 3 năm 1975, những đại đơn vị cơ hữu của Quân-Lực V.N.C.H. tại Đà-Nẵng gồm có:
§  Sư-Đoàn III Bộ-Binh – Tư Lệnh là Tướng Nguyễn Duy Hinh.
§  Sư-Đoàn I Không-Quân – Sư-Đoàn-Trưởng là Chuẩn Tướng Nguyễn Đức Khánh.
§  Lực-Lượng Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải – Tư Lệnh là Phó-Đề-Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
§  Trung Tâm Huấn-Luyện Bộ-Binh Hòa-Cầm.
§  Nhiều đơn vị Địa-Phương-Quân và Cảnh-Sát.
Sau khi Quảng-Trị và Huế bị bỏ ngõ, Quảng-Tín và Quảng-Ngãi thất thủ, Đà-Nẵng đang bị những gọng kềm sau đây siết chặt:
§  Sư-Đoàn 304 Việt-Cộng.
§  Sư-Đoàn 324 và Sư-Đoàn 325 cùng với vài thành phần của Sư-Đoàn 34 Việt-Cộng từ Quảng-Trị và Huế kéo quân về Nam.
§  Sư-Đoàn 2 và Lữ-Đoàn 52 Việt-Cộng từ Quảng-Tín và Quảng-Ngãi xua quân ra hướng Bắc.

HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975 (3)


Image result for HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975

CUỘC RÚT QUÂN TẠI CHU-LAI

Image result for HQ 505

Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai gồm có:
§  Duyên-Đoàn 11 đóng tại Chu-Lai.
§  Duyên-Đoàn 15 đóng tại Chu-Lai, Cạnh Sư-Đoàn II Bộ-Binh.
§  Duyên-Đoàn 16 đóng tại Cổ-Lũy, Quảng-Ngãi.
§  2 Coast Guards.
§  4 PCF được Hải-Đội I Duyên-Phòng tăng phái.

Nhiệm Vụ
Tuần tiễu, bảo vệ, phối hợp hành quân với các đơn vị bạn

Phạm Vi Hoạt Động
Vùng Duyên-Hải thuộc hai tỉnh Quảng-Tín và Quảng-Ngãi, từ phía Nam Hội-An đến ranh giới vùng II Duyên-Hải.
Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai là Hải-Quân Trung-Tá Ch. V.

HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975 (2)


Image result for HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975
NHỮNG BIẾN CHUYỂN QUÂN SỰ
CÁC CUỘC RÚT QUÂN BẰNG ĐƯỜNG THỦY

CUỘC RÚT QUÂN TẠI THUẬN-AN

Image result for HQ 5 


Ngày 10 tháng 3, trở lại Đà-Nẵng sau phiên họp với Tổng-Thống Nguyễn Văn Thiệu, Tư-Lệnh Vùng I Chiến-Thuật – Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng – điều động những đại đơn vị sau đây vào các vị trí chiến lược phòng thủ Đà-Nẵng:
§  Lữ-Đoàn 369 Thủy-Qưân Lục-Chiến đóng dọc sông Bồ.
§  Lữ-Đoàn 258 Thủy-Quân Lục-Chiến thay thế đơn vị Nhảy-Dù tại phía Bắc đèo Hải-Vân.
§  Lữ-Đoàn 147 Thủy-Quân Lục-Chiến án ngữ mạn Bắc Đà-Nẵng.
Đồng thời Tướng Ngô Quang Trưởng cũng ra lệnh di chuyển tất cả súng lớn 175 ly và xe tăng M48 từ Thuận-An về Đà-Nẵng.
Thời gian này, một phái đoàn cao cấp Hải-Quân đến thăm các đơn vị Hải-Quân tại Thuận-An. Phái đoàn gồm có:
§  Tư-Lệnh Hải-Quân – Đề-Đốc Lâm Ngươn Tánh.
§  Tư-Lệnh Hải-Quân Vùng I Duyên-Hải – Phó-Đề-Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
§  Chỉ-Huy-Trưởng Căn Cứ Yểm-Trợ Đà-Nẵng – Hải-Quân Đại-Tá Vương Hữu Thiều.

HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975 (1)

Image result for HẢI QUÂN V.N.C.H. RA KHƠI, 1975

CHƯƠNG IV
CUỘC ĐÀM THOẠI BẤT NGỜ

ĐIỆP MỸ LINH
Biên khảo
Trích tài liệu Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi, 1975

Vào cuối tháng 2 năm 1975, một phái đoàn lưỡng đảng, gồm nhiều nghị sĩ và dân biểu Hoa-Kỳ đến Saigon với mục đích tìm hiểu thực trạng và thành quả của vấn đề Việt-Nam-Hóa chiến tranh, để duyệt xét thỉnh cầu của Tổng-Thống Ford về việc xin chuẩn chi ngân khoảng 300 triệu Mỹ-Kim viện trợ bổ túc cho Việt-Nam Cộng-Hòa.
Trong phái đoàn lưỡng đảng Hoa-Kỳ có nhiều nghị sĩ và dân biểu phản chiến. Nhưng đáng kể nhất là dân biểu phản chiến Bella Abzug, thuộc Dân-Chủ, New York.
Phái đoàn viếng thăm Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân và Hải-Quân Công-Xưởng để tìm hiểu về những nỗ lực tự túc tự cường qua chương trình đóng tàu Ferro Ciment của Hải-Quân Việt-Nam.
Tư-Lệnh Hải-Quân chỉ định Hải-Quân Đại-Tá Đỗ Kiểm – Tham-Mưu-Phó hành quân Bộ-Tư-Lệnh Hải-Quân – hướng dẫn phái đoàn.
Xuất thân khóa 3 Brest, Đại-Tá Đỗ Kiểm là một trong những sĩ quan Hải-Quân rất uyển chuyển trên mọi vấn đề và có kiến thức sâu rộng về cả quân sự lẫn văn hóa và chính trị. Đại-Tá Đỗ Kiểm được đặt vào một vị thế thiết yếu cho sự ngoại giao vốn đã khó khăn giữa phái đoàn Hoa-Kỳ và Hải-Quân V.N.C.H.
Dù đã được chỉ thị của cấp trên là phải hết sức mềm mỏng, khéo léo khi tiếp xúc với phái đoàn Hoa-Kỳ, các sĩ quan cao cấp Hải-Quân V.N.C.H. được chỉ định tiếp đón phái đoàn vào bữa hôm đó cũng không thể không khỏi bất mãn khi thấy thái độ thờ ơ, thiếu lễ độ, kém thân thiện của phái đoàn. Nữ dân biểu Bella Abzug tỏ cử chỉ xem thường thuyết trình viên và cử tọa bằng cách hích mặt nhìn ngắm trần nhà trong khi miệng nhai kẹo cao-su chóp chép!

Những bức vẽ đẹp như ảnh chụp của họa sĩ Yasutomo Oka Japan

Có thể bạn đã biết tới những người nghệ sĩ có khả năng vẽ nên các bức tranh giống y như người thật, từ chân tơ, kẽ tóc cho đến ánh mắt. Thế nhưng việc tạo nên các tác phẩm nghệ thuật chân thực đến khó tin, không hề dùng máy tính hay máy ảnh như cách làm của họa sĩ Yasutomo Oka.

YasutomoOkaDrawing_No.01
 
Toàn bộ tác phẩm này được vẽ bởi một nghệ sĩ người Nhật tài năng tên Yasutomo Oka sinh năm 1983. Cho đến bây giờ, gần như toàn bộ thông tin về anh rất ít ỏi, nhưng những bức chân dung của anh thì để lại rất nhiều lời khen ngợi. Chúng sống động đến độ bạn khó lòng phân biệt được đâu là ảnh chụp hay ảnh vẽ.

Một lần lễ chùa, tôi tình cờ gặp lại nó. Nó là ... trụ trì tại một chùa X..! Dù thân nó tròn trịa, mặt no đầy, da dẻ hồng hào khác hẳn thuở xưa. Dù nó đang “đầu tròn áo vuông”, dù có dáng oai nghi của một nhà tu, tôi cũng nhận ra ngay. Tôi vừa bàng hoàng, vừa mừng. Mừng vì được gặp lại người bạn thân; bàng hoàng vì không biết ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà kéo nó đến cửa thiền.  >Đợi lúc vắng khách thập phương, tôi nhẹ nhàng đến bên nó, chấp tay có vẻ cung kính, nhưng lời nói lại có phần đùa nhiều hơn:

- Bạch thầy! Thầy còn nhớ... con không?

Nó sựng một giây, rồi vỗ mạnh vào vai tôi, lớn tiếng mừng rỡ. Như quên mình là nhà sư:

- Thằng quỉ, sao mầy lại ở đây?


Câu nầy đáng lý tôi hỏi nó mới đúng hơn. Tôi vẫn chấp tay, cười cười:

- Dạ!....con là Phật tử...

Nó nắm tay tôi kéo đi, dẫn tôi qua một dãy phòng. Đến môt phòng riêng biệt, trên có hàng chữ “Phòng Trụ Trì”, nó đẩy tôi vào. Đó là một phòng tương đối rộng, ngăn nắp sạch sẽ; bày biện đơn sơ, khác với bản tính cẩu thả và ... “ở dơ” (!) của nó. Đảo mắt một vòng, tôi hỏi nó:

- Theo tôi biết, chỗ ngủ của trụ trì như hàng đại gia. Sao chỗ của thầy đơn giản quá vậy?

- Thầy bà gì!

- Vậy chứ sao mầy là trụ trì ngang xương vậy?


Nó tự hào:


- Sao lại ngang xương? Đó là sự suy nghĩ đầy trí tuệ của tao: Từ lúc tụi bây ghi danh vào đại học, tao nghĩ, dù tụi mình có học hết đại học đi nữa, thì khi ra trường làm được cái gì với cái bằng cử nhân văn chương hay cử nhân luật? Là luật sư, nếu tụi mình có chút lương tri thì chẳng nói chi; bằng không thì sẽ vì tiền mà dùng miệng lưỡi cú diều thay đen đổi trắng, làm nghiêng cán cân công lý, thì tạo ác biết bao nhiêu? Nếu an phận thủ thường làm nghề “bán cháo phổi” (dạy học), thì thường ngày phải hít bao bụi phấn, đến già không chừng cũng sẽ vô Viện Bài Lao! Đó là chưa nói không may thi rớt, bị sa vào lính, lại phải làm bia cho họng súng? Sống là một trường tranh đấu. Mạnh được yếu thua. “Khôn thì ăn trước ngồi trên. dại thì ra đứng hai bên cột đình”.


Thư Mời Tham Gia BiểuTình Tưởng iệm ngày Quốc Hận lần thứ 43 tại Frankfurt

Kính nhờ Quý cơ quan Truyền Thông Báo Chí và Đồng Hương VNTN hỗ trợ trong việc đăng tải, phổ biến.
Chân thành cảm ơn Quý vị!


HỘI NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI FRANKFURT VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Verein der vietnamesischen Flüchtlinge in Frankfurt und Umgebung e.V.
gemeinnützig anerkannt -
Registrier-Nummer: 7779 Amtsgericht Frankfurt am Main
Frankfurt/M., ngày 01 tháng 04 năm 2018

Thư Mời
tham dự cuộc Biểu Tình & Tuần Hành tưởng niệm ngày Quốc Hận lần thứ 43

Kính thưa Đại diện quý Tổ chức, Đoàn thể NVTNcs tại vùng Trung Nam Đức,
Kính thưa Quý Hội viên và Đồng hương NVTN tại Frankfurt và vùng phụ cận,
Hòa vào dòng đấu tranh vì một nước „Việt Nam Tự Do & Dân Chủ &  Độc Lập“ của các Tổ chức, Đoàn thể NVTN khắp nơi trên thế giới, nhân tưởng niệm ngày Quốc Hận 30.04 hằng năm, Hội NVTN tại Frankfurt phối hợp với các Tổ Chức & Hội Đoàn NVTN trong vùng tại miền Trung-Nam Đức sẽ tổ chức

"Biểu tình & Tuần Hành" tưởng niệm Quốc Hận lần thứ 43
Vào lúc 12:00 giờ ngày thứ bảy 28.04.2018
trước Tổng lãnh sự Việt cộng tại Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt a. Main
Tuần hành vào phố chính nhằm biểu dương tinh thần đấu tranh của NVTN.
Buổi hội thảo và chương trình văn nghệ đấu tranh tại hội trường.

Tài nếm rượu thần sầu

Ó Biển 227 LC phóng tác
Hãng rượu Cali Thung Lủng Napa
Chuyên viên thử rượu vừa mới "băng hà"
Ông chủ đăng báo tìm chuyên viên mới
Có một anh chàng say khước hiện ra

Trông dáng anh chàng lè nhè rách rưới
Ông chủ chán phèo muốn đuổi cổ đi
Nhưng muốn công bình nên thử cho thi
Để khỏi mang tiếng là người kỳ thị

Ông ngoắc tay truyền lệnh cho tiếp thị
Một cô hầu bàn khệ nệ bưng ra
Một ly rượu đầy màu sắc đậm đà
Ly rượu cạn với tiếng "khà" sảng khoái

Tiếp theo sau là lời phê đại loại:
"Đây là vang đỏ loại Musca
Trồng ở miền Bắc của Napa
Ba tuổi đựng trong thùng bằng thép..."

Chủ la: "Đúng!" rồi ra hiệu tiếp
Cô nàng hầu khép nép mang ra
Thêm ly to chàng nọ ngà ngà
Ngửa cổ ực rồi la rổn rảng:

Vang đỏ Ca bẹt nê hảo hạng
Miền Tây Nam thung lủng Napa
Tám tuổi tròn đặc biệt nhất là
Chứa trong thùng gỗ sồi thơm ngát

Chủ lại la: "ĐÚNG!" rồi nháy mắt
Cô nàng hầu lật đật hiểu ra ngay
Vài phút sau cô đã có trên tay
Ly nước tiểu trao chàng say uống thử

Chàng ngửa cở uống ực rồi "Ừ hử!
Hăm sáu, tóc vàng, ba tháng mang thai
Không mướn tui tui sẽ lớn tiếng khai
Và cho biết tên ai là tác giả

Cha chủ bổng nhiên mặt mày khác lạ
Hét nhân viên: "Đưa thằng chả vô kia
Tắm rửa thay đồ chảy tóc râu ria
Làm giấy mướn vào làm ngay tức khắc...!"

Ó Biển 227 LC Phóng tác
-- 
Chieu V Le -- O Bien 227 LC
Lancaster PA 

Văn Hóa Online-California 04 April 2018

- USS Roosevelt đến Biển Đông / USS Vinson hiện ở đâu?
- Trận đồ Biển Đông dịch chuyển.
- 66 tỉ đôla đổ vào tiểu Mekong.
- Vụ Cá Rồng Đỏ.
- Điệp viên Phạm Xuân Ẩn.
- Trịnh Công Sơn "Ướt Mi"


Bấm vào đây: http://www.nhatbaovanhoa.com

Chuyện Trò Với Ann Mallett Của Vietnam Center and Archives of Lubbock TX ,về Việc Soạn Bộ Sưu Tập Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

VIETNAM CENTER, thuộc Đại Học Texas Tech tại Lubbock, phía Tây Bắc Texas, đã trở thành một trung tâm nghiên cứu và diễn đàn nổi danh về Việt Nam từ 12 năm qua. Văn khố và thư viện của trung tâm khởi đi từ Indochina Archives [Văn Khố Đông Dương], do cố học giả Douglas Pike, một cựu nhân viên Ngoại giao phục vụ tại Sài Gòn thiết lập ở Oakland, California. Pike là tác giả tập nghiên cứu Việt Cộng, và tài liệu The Bunker Papers, gồm 3 tập, gom góp toàn bộ những báo cáo định kỳ của Đại sứ Ellsworth Bunker (1967-1973), hiện đang cất giữ tại Văn khố Thư Viện Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas.
Việc trao tặng hồ sơ các cựu sĩ quan VNCH di dân qua Mỹ cho Trung tâm Việt Nam là một việc làm hợp lý, giúp ích nhiều cho các nhà nghiên cứu tương lai về cộng đồng di dân Việt Nam. Nữ văn sĩ Trùng Dương–người từng nổi danh từ những tác phẩm đầu tay như "Mưa Không Ướt Đất" của thập niên 1960, và sau này là Chủ nhiệm nhật báo Sóng Thần ở Sài Gòn–mới đây đã đến thăm Trung Tâm Việt Nam và hoàn tất vài phóng sự về Kho hồ sơ của các sĩ quan H.O. Xin trân trọng giới thiệu nữ văn sĩ Trùng Dương và bài viết mới nhất của bà với độc giả Hợp Lưu.
Tạp Chí Hợp Lưu


Cuối tháng 5 vừa qua The Vietnam Center thuộc trường Đại học Texas Tech ở Lubbock, Texas và Hội Bảo tồn Văn hoá và Lịch sử Người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation - VAHF) tại Austin đã khánh thành bộ sưu tập về tù nhân chính trị Việt Nam do hội Gia đình Tù nhân Chính trị Việt Nam (Families of Vietnamese Political Prisoners Association - FVPPA) trao tặng. Bộ sưu tập, mà tầm quan trọng được ví ngang với bộ sưu tập Ellis Island, gồm trên 200,000 trang tài liệu kết quả của 20 năm hoạt động của hội FVPPA, từ 1977 tới 1999, dưới sự điều khiển của Bà Khúc Minh Thơ, nhằm can thiệp cho hơn 12,000 tù nhân thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã hoặc đang bị Cộng sản đầy đọa trong các trại tù "cải tạo" từ sau biến cố 30 tháng 4, 1975, cùng thân nhân của họ, tổng cộng trên 300,000 người, được rời Việt Nam đi định cư tại Hoa Kỳ.

"Tháng Tư Đen": Link của hơn 200 bài viết, 100 thơ nhạc và nhiều hình ảnh video
Em - Nguyễn Đấu Lộc

Em thường bảo,
đời em không thể thiếu,
một người yêu,cũng là người bạn chân thành.
Cảm ơn em,
sau nhiều ngày,
đã quyết định chọn anh.
Để làm bạn đồng hành,
trên đường chông gai đi tìm Hạnh-Phúc.
 
Anh hãnh diện,
có được em hiền thục.
Can đảm thông minh,
cùng đứng mũi chịu sào.
Ngày giặc về,
ln lộn cả vàng thau.
Nhận trách nhiệm,
em làm Cha lẫn Mẹ.
Đâu quản thân cò,
chịu nhọc nhằn nuôi đàn con trẻ ,
an ủi tấm chồng khi thất thế sa cơ.
Luận anh hùng,
em không câu nệ chuyện được thua
Bàn thời thế,
mất keo nầy em quyết bày trận khác
Bao cay đắng,
một mình em nhận hết.
Chút ngọt bùi,
chia xẻ với người thân.
 
Cho anh xin một phút để minh danh
Em và tất cả những người,
một thời là chinh phụ.
Những Anh-Thư thầm lặng đáng tôn vinh.
 
Nguyễn Đấu Lộc

HƠN 10 NGÀN ĐỒNG HƯƠNG ĐÓN VIỆT KHANG IN HOUSTON!

Kính Thưa Qúi Đồng Hương.

  Trong thời gian gần đây, phong trào chống cộng ở Mỹ có phần hơi Lơ đễnh so với lúc trước. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thế nào ???

  Kể từ khi Việt Khang có mặt tại Mỹ, đi đến đâu phong trào chống cộng mạnh mẽ trở lại. Đây là một cái gai trước mắt của bọn csVN và cái đám việt gian tay sai, cho nên bọn chúng tìm đủ mọi cách đê tiên và thấp hèn để đánh phá.

   Thủ đoạn đánh phá của bọn chúng là, hể có ai liên hệ và ủng hộ Việt Khang là bọn chúng chụp mũ là NÚP BÓNG VIỆT KHANG ĐỂ TRỤC LỢI. Trục lợi gì ở đây ??? Như Việt Khang, Trúc Hồ và Điếu Cầy về Houston có bán vé được đồng nào hay không ??? Trong khi họ phải bỏ tiền vé máy bay, ăn ở và đi lại.

   Bọn việt gian chụp mũ như vậy, âm mưu của bọn chúng là muốn Cô lập Việt Khang để không ai Hướng dẫn và giúp đở Việt Khang trên đất Mỹ nầy. Như chúng ta đã thấy Đồng Hương bất chấp và bỏ ngoài tai những lời dèm pha của bọn chúng. Gần 10.000 Đồng Hương đón tiếp Việt Khang, Trúc Hồ và Điếu Cầy. Quá Ấm lòng và Tự hào Quí Đồng Hương ơi. Còn bọn đánh phá chắc nhục nhã và hổ thẹn lắm.

   Việt Khang có được đi đây đó để gặp gở và giao lưu với Đồng Hương, đó chính là nhờ công lao Hy sinh củaTrúc Hồ. Những tên đánh phá Trúc Hồ có thấy nhục nhã không nhỉ ???

   Xin Cảm ơn Đồng Hương Houston đã mạnh dạn và dứt khoát coi bọn việt gian đánh phá như con chó ghẻ và cũng xin cảm ơn Trúc Hồ cũng vì Chính Nghĩa Quốc Gia mà đã Hy sinh thời giờ để Hướng dẫn Việt Khang đi khắp nơi để gặp gở Đồng Hương.
   Hoan hô  : Việt Khang, Trúc Hồ và Điếu Cầy

   Kính xin tất cả Quí Đồng Hương hãy vì Tổ Quốc và Dân tộc mà hãy Đoàn kết, bỏ ngoài tai và vất vào sọt rác sự dèm pha đánh phá của bọn việt gian tay sai bán nước.

  Hãy một lòng Hướng về Tổ Quốc

  Lê văn Hoàng