Tuesday, 13 November 2018

Tin Tức Đài VOA 13-11-2018

Giải Ảo Thời Sự 13-11-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Chiến tranh sẽ bùng nổ trên Dải Gaza?
Phần 2: Thương chiến ngầm giữa Nhật Bản và Trung Cộng

Quân Sử Việt Nam Cọng Hoà

SVN Navy Coastal Security Service: The Gulf Raiders - (Trần Đỗ Cẩm) Thiết Giáp QLVNCH Tại Hạ Lào: Dấu Chân Chiến Mă ... - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 V́ Sao Tân Cảnh Thất Thủ? - (Cựu Đại Tá Hà Mai Việt) 
                 Đảo Chánh Ngày 1/11/1963 - (Phạm Bá Hoa) 
                 Mặt Trận Ban Mê Thuột - (Phạm Huấn) 
                 Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 Ngày 17/3/1975 - (Phạm Bá Hoa) 
                 Thung Lũng Iadrang - (Hà Kỳ Lam)
                 Trận Làng Vei (Phần 1) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 Trận Làng Vei (Phần 2) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 Trận Làng Vei (Phần 3) - (Trần Đỗ Cẩm)
                 Trận Làng Vei (Phần 4) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Trận Làng Vei (Phần 5) - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Đại Tá Ngô Tấn Nghĩa - B́nh Thuận - (Hồ Đinh)
                 Vết Xích Chiến Xa Trên Đất Kontum - (Lê Quang Vinh - Chi Đoàn                     1/8)
                 Hổ Cáp - Gia Đ́nh 9 Kỵ Binh - (Hổ Cáp Trần Hữu Thành) 
                 Cuộc Đổ Bộ Trong Ḷng Địch - (Trung Tá Nguyễn Đăng Ḥa) 
                 Hải Long, Mặt Trận Miền Đông Phan Thiết - (Mường Giang)
                 Địa Phương Quân & Nghĩa Quân B́nh Thuận - (Mường Giang) 
                 Sinh Vi Tướng, Tử Vi Thần - (Nguyễn Lư Tưởng)
                 Tướng Trần Thiện Khiêm ... - (Trần Ngọc Giang)
                 Trận Đánh Cuối Cùng Của Thiếu Sinh Quân ... - (Nguyễn Anh                           Dũng & Lâm A Sáng)
                 Trung Úy Sơn - (Charles Kuralt - Hoàng Mai Đạt chuyển ngữ)
                 Mùa Xuân Không Đến - (Lê B́nh)
                 Nguyên Văn bản Hiệp Ước Biên Giới Viêt - Hoa 1999

                 Oan Hồn Trên Xứ Huế - (Ngô Xuân Hùng chuyển ngữ)
                 Trận Phan Rang - (Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang)
                 The Easter Offensive (in English) - (Lt. Gen. Ngo Quang Truong) 
                 Đảo Guam, 27 Năm Sau - Tuyên Úy Nguyễn 
                 Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn - Phạm Văn Liễu 
                 Ngày Quân Lực - Bùi Đức Lạc 
                 Cái Chết Của Sử Gia Phạm Văn Sơn - Nguyễn Văn Dưỡng
                 Trong Cảnh Sống C̣n - Nguyễn Tấn Hưng 
                 Những Ngày Cuối Cùng Của Hải Vận Hạm Hậu Giang - Hoàng Sa                     NQT
                 Trận Phan Rang (Tháng 4/75) - Trương Dưỡng
                 Tây Nguyên Sóng Dậy - Bùi Đức Lạc
                 Nhớ Về Tháng Tư 1975: Vùng IV Duyên Hải Những Ngày               Cuối - Nguyễn Duyệt
                 Thiên Anh Hùng Ca - Bùi Đức Lạc
                 Người Tù Trại Phong Quang - Ngô Xuân Hùng dịch
                 Phúc Tŕnh Weyand (Phần 2) - Trần Đỗ Cẩm dịch
                 Phúc Tŕnh Weyand (Phần 1) - Trần Đỗ Cẩm dịch 
                 Ban Mê Thuột: Những Ngày Đầu Trong Tay Cộng Quân - Nguyễn                     Định
                 Biệt Hải: Chuyến Công Tác Thanh Hóa - Nguyễn Văn Kha 
                 Biệt Hải: Chuyến Công Tác Bầu Tró (Đồng Hới) - V.12
                 Đại Tá Ngô Thế Linh - Nhân Viên T 70
                 Ban Mê Thuột Ngày Đầu Chiến Cuộc - Nguyễn Định
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 1) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 2) - Phạm Văn Sơn 
                     Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 3) - Phạm Văn Sơn

                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 4) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 5) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 6) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 7) - Phạm Văn Sơn
                 Trận Chiến Tết Mậu Thân 1968 (Phần 8) - Phạm Văn Sơn
                 Bí Mật Về Trận Thất Thủ Ban Mê Thuột - Lữ Giang
                 Mặt Trận Tây Nguyên 1975 - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
                 Những Ngày Cuối Cùng Trên Liên Tỉnh Lộ 7B - Khuyết Danh 
                 Nh́n Lại Trận Đánh Ban Mê Thuột - Đại Tá Nguyễn Trọng Luật 
                 Trung Đoàn 44 Trong Mùa Hè Đỏ Lửa - Trung Tá Ngô Văn Xuân 
                 Tết Mậu Thân Tại QĐ II - Đại Tá Trịnh Tiếu
                 Hoạt Động Của BK Dù Tại Bắc Việt - Trung Tá Nguyễn Văn Vinh 
                 Bắc Việt Tấn Công Xuân Lộc - Hồ Đinh 
                 Máu Lửa ... Charlie - Đoàn Phương Hải
                 Tướng Nguyễn Khoa Nam: Hồi kư của SQ tùy viên- (Lê Ngọc                           Danh)
                 Chuyến Công Tác Cuối Cùng Của HQ 09 - (Hoàng Đ́nh Báu)
                 Tưởng Niệm Cố Đại Tá Ngô Thế Linh - (Ngô Xuân Hùng)
                 Mùa Hè Đỏ Lửa 72 - (Cọp Biển Trần Ngọc Nam)
                 Cộng Sản Bắc Việt Xâm Lăng - (Trung Tá Trần Văn Hiển)
                 Poulo Wai - Đột Kích Thám Sát Người Nhái - (Trịnh Ḥa Hiệp)
                 Liên Đoàn Người Nhái - (Lê Quán) 
                 Giang Đoàn 26 Xung Phong: Những Gịng Sông Cũ ... - (Trần Đỗ                       Cẩm)
                 HQ 802- Những Ngày Cuối Trên Biển Đông - (Vũ Quốc Công) 
                 Từ Ban Mê Thuột Đến Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên - (Tôn Quang                   Tuấn) 
                 Những Kỷ Niệm Gia Đ́nh Với Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn                   Thái Dương) 
                 Thương Tiếc Viết Về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Nguyễn                        Khoa Phước) 
                 
Tướng Cao Văn Viên Kể Lại 2 Buổi Họp Lịch Sử Tháng 3/75 -                           (Vương Hồng Anh) 
                 Tưởng Niệm Tướng Trần Văn Hai (1) - (Người Lính Già) 
                 Những Giờ Phút Cuối Cùng Của Tướng Trần Văn Hai - (Trịnh Văn                   Ngạn) 
                 
Chiến Đấu Đến Cùng - (Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi) 
                 Phong Cách Anh Hùng Của Tướng Phạm Văn Phú - (Nguyễn                           Đông Thành) 
                 Tướng Lê Văn Hưng (2) - (Bà Lê Văn Hưng, nhũ danh Phạm Thị                       Kim Hoàng) 
                 
Tướng Lê Văn Hưng (1) - (Dale Andrade) 
                 Thiên Thần Mũ Đỏ Ai C̣n Ai Mất - (Tướng Lê Quang Lưỡng) 
                 Tướng Lê Nguyên Vỹ (2) - (Nguyễn Văn Tín)
                 Tướng Lê Nguyên Vỹ (1) - (Thanh Sơn) 
                 Một Ngày Với Đô Đốc Chung Tấn Cang - (Phỏng Vấn - Phan Lạc                     Tiếp)
                 Lực Lượng Đặc Biệt Hải Quân: Sở Pḥng Vệ Duyên Hải - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Mặt Trận Tam Biên 1972 - (Người Lính QLVNCH)
                 Lam Son 719 Operation (in English) - (Maj. Gen. Nguyen Duy                           Hinh)
                 Liên Đoàn Đặc Nhiệm "Hổ Biển" - (Lê Bá Thông) 
                 Quân Sử: Chuyện Tiểu Đoàn 1 "Quái Điểu" TQLC - (Bao Bất                             Đồng) 
                 Hải Sử: Trận Ba Rài - (Phan Lạc Tiếp) 
                 Bài Nói Chuyện Của Đại Tướng Nguyễn Khánh - (Lê Đ́nh Cai                           dịch) 
                 Quân Sử: Thiếu Tướng Lê Minh Đảo - (Nguyễn Tuyển) 
                 Quân Sử: Ngày Cuối Cùng Của Đại Tá Lê Đức Đạt - (Vương Hồng                   Anh) 
                 Quân Sử: Biệt Cách Dù Và Quân Dù Trong Ngày 30-4-75 - (Vương                   Hồng Anh) 
                 Hồi Kư: Chuyến Di Tản Buồn - (Lê Bá Thông)
                 Hồi Kư: Sanh Nam ... Tử Bắc - (Cá Ḱnh Nguyễn Văn Tâm) 
                 Thương Tiếc viết về Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam - (Bào đệ                       Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam) 
                 Hồi Kư: Huế, Mậu Thân và Tôi - (Mũ Xanh Nguyễn Văn Phán)
                 Hồi Kư: V́ Sao Tôi Bỏ Quân Đoàn I ? - (Trung Tướng Ngô Quang                     Trưởng) 
                 Hồi Kư: Ngày Tàn Cuộc Chiến - (Đại Tá Lê Nguyên B́nh) 
                 Biên Khảo: Đường Ṃn Hồ Chí Minh - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 1/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 2/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 3/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 4/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 5/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Biến Cố Vịnh Bắc Việt Tháng 8 năm 1964 (Bài 6/6) -                       (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử H́nh Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 1) - (Trần Đỗ Cẩm & Trần Hội) 
                 Biên Khảo: Khái Lược Về Lịch Sử H́nh Thành Của Quân Lực VNCH (Phần 2) - (Trần Đỗ Cẩm & Trần Hội) 
                 Quân sử: Tống Lê Chân, Tiền Đồn Quá Xa - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Phóng đồ Trận đánh tại Tống Lê Chân - (Trần Đỗ Câm)
                 H́nh Ảnh Biệt Động Quân tại Hạ Lào - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 1 - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 2 - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 3 - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 4 - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân tại Hạ Lào - Bài 5 - (Trần Đỗ                     Cẩm) 
                 Phóng Đồ Kế Hoạch Điều Quân Lam Sơn 719 - (Trần Đỗ Cẩm) 
                 Phóng Đồ Các Trận Đánh Của Biệt Động Quân Tại Hạ Lào - (Trần                   Đỗ Cẩm) 
                 Hồi Kư: Tô Phạm Liệu, người ở lại Charlie - (Phạm Anh Dũng) 
                 Mặt Trận Tân Cảnh - Kontum 1972 - (Đại Tá Trịnh Tiếu)
                 Cơn Uất Hạ Lào - (Bùi Đức Lạc) 
                 Đường Về Kontum - (Bùi Đức Lạc) 
                Tân Cảnh: Kẽm Gai Bọc Thây Anh Hùng
 - (Bùi Đức Lạc)

Chuyện Nổ banh xác của "phi công siêu khủng" Việt Cộng.


Anh hùng phi công huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ: Kỳ tích chưa biết đi xe đạp đã học lái máy bay.
Tóm tắt Chuyện Bảy Nổ...
Anh hùng phi công huyền thoại bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Kỳ tích phi công Mig 17 chưa biết đi xe đạp đã học lái máy bay. "Anh hùng siêu khủng" Nguyễn Văn Bảy lái Mig17 bay xuất kích, mình ên chỉ có 3 khẩu pháo với 200 viên đạn mà 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ.... hihi. "Anh hùng siêu khủng" Nguyễn Văn Bảy cố tình nhục mạ không quân "đế quốc Mỹ" dở ẹc, y chang như huyền thoại viên phi công Phạm Tuân bay MIG cho đậu phi cơ trên mây, ngắm Hằng Nga và phê vài ngao thuốc lào Cẩm Trung, khi canh me B52 để rồi phi công siêu khủng Phạm Tuân bắn rơi B52 như sung rụng. Giặc lái Mỹ rơi rớt lỏm bỏm xuống Hồ Hoàn Kiếm. Bộ đội và nhân dân ta cứ mang vợt xúc cá ra vớt mấy trự và cho vào Hỏa Lò Hilton thôi.

Ô Đi Xa!

Trong thời gian gần đây, những câu chuyện liên quan đến người Việt tị nạn của thập niên 70s, 80s lại có dịp trở lại trong cộng đồng người Việt, qua việc dân của các nước vùng Trung Mỹ (Central America) đã họp lại thành đoàn caravan để vượt qua Mễ và tiến vào Hoa Kỳ.

Đến nay, cũng đã hơn 3 thâp niên tính từ ngày đầu tiên của thảm nạn vượt biên của người Việt tị nạn. Khi đến được bến bờ tự do, dù có bị tổn thương không bao giờ lành lại được sau cuộc vượt biên kinh hoàng, dù vẫn chưa phục hồi sau thời gian mòn mỏi nơi các trại tị nạn, thì bước chân đầu tiên của người tị nạn đặt lên đất nước mới đã là bước chân khởi đầu trong một "hành trình ngàn dặm" xây dựng lại cuộc đời mới của họ. 

Không phải là điều tuyệt đối, nhưng tại Hoa Kỳ, mọi người, không phân biệt tị nạn hay dân bản xứ, đều có được cơ hội để tiến tới, vươn lên bằng nỗ lực của từng cá nhân một. 

Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị trở lại cùng với "những bước chân âm thầm" của những người tị nạn lơ ngơ phải lần mò từng bước trong thời gian đầu mới định cư tại nước Mỹ, qua đoản văn của 3T viết về câu chuyện ngắn của một dân tị nạn "Ô Đi Ghe" sang tới Mỹ định cư đã phải chuyển thành... "Ô Đi Xa!" 

Người Việt tị nạn đến định cư tại Úc, 1979 - http://www.abc.net.au/local/stories/2010/01/07/2787303.htm
3T

Lóng rày, truyền thông báo chí, dòng chánh cũng như dòng tà, chộn rộn quá chừng chừng vì mấy chuyện... "di tản chiến lược" đi theo từng đoàn caravan của dân mấy xứ vùng Trung Mỹ vượt biên giới qua Mễ để đi qua hành hương... bên Mỹ!

Rồi thấy trong phe ta cũng có nhiều mạng muốn làm nhà báo... hại, khơi khơi quăng đại ra mấy lời bình loạn là dân Việt Nam tị nạn từ hồi sau 30/4/75 cũng giống y chang như... di dân lậu!

Mẹc xà lù! Thời buổi này trên Internet có thiếu giống gì tin tức hay ho. Mà hổng biết sao mấy ông, mấy thày này hổng chịu leo lên Google đi kiếm tin tức chính xác để đọc. Ráng đọc cho tới chừng nào hiểu cho đàng hoàng rồi mới nên tính chuyện... lập ngôn! Hồi đó, cũng đâu có trễ nải gì?