Monday, 24 September 2018

Google Đang Giao Nộp Tương Lai Của Internet Cho Trung Hoa - Trần Trung Tín
Cùng với việc dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để bành trướng, Trung Hoa cũng rất chú tâm vào truyền thông đại chúng. Qua Internet, tin tức có thể đem lại kiến thức và sức mạnh cho quần chúng, và Bắc Kinh hoàn toàn muốn kiểm soát nguồn thông tin này. Trong khi đó, vẫn có những công ty của Hoa Kỳ muốn tuân phục sự độc quyền thông tin của Trung Hoa.

Đặc San Lâm Viên xin giới thiệu phần chuyển ngữ bài Google Is Handling the Future of the Internet to China (1) đăng trên Foreignpolicy, ngày 10/9/18. Tác giả bài báo là bà Suzanne Nossel hiện là CEO của Hội Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America). Bà đã từng làm phó phụ tá (deputy assistant) Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong chính quyền của Tổng Thống Obama.

Trần Trung Tín chuyển ngữ
(Đặc San Lâm Viên) 

Tháng Năm vừa qua, Google đã lặng lẽ sửa đổi văn bản có ghi rõ nguyên tắc làm việc của công ty (corporate code of conduct), và họ đã xóa bỏ câu “Không làm kẻ ác độc” (Don’t be evil) - một khẩu hiệu nổi tiếng đã gắn liền với công ty này từ năm 2000. Quả là những phát giác kinh ngạc khi được biết các nền tảng (platforms) truyền thông xã hội và internet lại có thể gây ra những cản trở chính trị và những hình thái mới của chiến tranh mạng vô hình (stealthy cyberwarfare). Tuy nhiên, để tránh không làm chuyện ác độc tại Silicon Valley xem ra lại còn là một việc khó khăn hơn thế nữa. Trong một thế giới khi mà một tên khủng bố bên Twitter lại có thể là một chiến sĩ cho tự do của Facebook, thì để một quy trình luận lý (algorithm) lượng định được ý nghĩa của một phần nội dung nào đó để quyết định đem nó lên trên hoặc dìm xuống dưới có thể phải can dự đến những câu hỏi đau đầu về sự diễn dịch, có chủ ý (hay không) và bối cảnh văn hóa (cultural context) của phần nội dung đó.