Tuesday, 20 January 2015

Báo Charlie Hebdo số mới nhất 1178Muốn đọc toàn bộ ấn bản bằng Pháp ngữ xin bấm vào đây
https://www.dropbox.com/s/oqvbsxh0momoxxz/Charlie.Hebdo.No.1178.pdf?dl=0

ĐINH LÂM THANH - TẦM QUAN TRỌNG ĐẰNG SAU CỦA MỘT VỤ ÁN

Khối người Việt tự do hải ngoại đang đứng trước một thử thách lớn vì kết quả thật quan trọng của một vụ án vừa xảy ra giữa hai cơ quan truyền thông. Đây không chỉ đơn giản là cạnh tranh nội bộ giữa hai tờ báo, mà chính là một cuộc đấu trí mà phía người Việt Quốc Gia hải ngoại đã thua. Có thể nói rằng, bản án đối với báo Sài Gòn Nhỏ được xem như chung cuộc của một trận đấu về ý thức hệ giữa khối cộng đồng tự do và thành phần làm lợi cho Việt gian cộng sản. Tôi không gọi báo Người Việt (NV) là cộng sản mà cho rằng họ là một trong những thành phần làm lợi cho Hà Nội, dùng tờ NV tung lên những hình ảnh bài viết chống lại cộng đồng người Việt Tự Do không ngoài mục đích câu thêm độc giả. Nhưng đây cũng là một ngón đòn độc, vì qua kết quả nầy, Hà Nội đã thắng một trận lớn trong mưu đồ nhuộm đỏ cộng đồng người Việt hải ngoại.

Đọc Báo Vẹm 408 do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phụ trách