Wednesday, 10 December 2014

Thay đổi hoặc tự hủy diệt! (Shape up or Ship Out!) - Dương Văn Chánh Cựu SVSQ Thủ Đức

06-12-2014

Trong bài phỏng vấn do Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (THVN-HTĐ) thực hiện vào ngày 26-11-2014, cựu thiếu tá Cảnh Sát VNCH Nguyễn Phúc Liên Thành (1), đã đưa ra một số nhận xét về buổi tiếp tân trước đó ba ngày dành cho Nhà Báo Điếu Cày khi ông đến Virginia trên đường đi New York để nhận giải thưởng của Ủy Ban Bảo Vệ Nhà Báo (Committee to Protect Journalists – CPJ). Tôi xin đóng góp ý kiến về một số nhận xét này để rộng đường dư luận.

Buổi ra mắt sách Chính Luận của nhà văn Trần Trung Đạo 12/7/2014Một số tiết mục trong buổi giới thiệu Chính Luận Trần Trung Đạo tại Dallas 7-12-2014:
1. Giới thiệu tác giả của BS Nguyễn Văn Hào (2 phút)
2. Phát biểu của Trần Trung Đạo (phút 2 – phút10)
3. Giới thiệu GS Nguyễn Ngọc Bích (phút 11 đến phút 16)
4. Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích phân tích Chính Luận Trần Trung Đạo (phút 16 – phút 30)
5. Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh trình bày nhạc phẩm Xuân Đất Khách (phút 33 – phút 41) 
6. Phần hỏi đáp: 
- Dịch giả Nguyễn Hữu Lý hỏi về bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười 
- Nhà thơ Đinh Yên Thảo (Báo Trẻ) hỏi về “điểm nỗi bật trong tác phẩm Chính Luận)
- Một quan khách hỏi về “suy nghĩ của Trần Trung Đạo về hiện tượng Điếu Cày” (phút 53 - phút 60)