Tuesday, 18 September 2018

TRẦN HUỲNH DUY THỨC, "CON ĐƯỜNG VIỆT NAM", "PHONG TRÀO DÂN SỰ VIỆT NAM" QUA LỜI KỂ CỦA LS. LÊ CÔNG ĐỊNH..

Tưởng nhớ

Christina Rossetti là một nữ thi sĩ người Anh, sinh trưởng trong một gia đình văn nghệ sĩ. Thơ của bà thiên về lãng mạn, tôn giáo và trẻ em. Bà cũng đã viết lời cho những bài hát mừng Giáng Sinh và thơ của bà cũng từng được phổ nhạc. Về cuối đời, vì vướng vào bệnh hiểm nghèo nên bà đã viết nhiều bài thơ có tâm trạng buồn nản, yếm thế. Bà mất vì ung thư năm 1894, thọ 64 tuổi.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc một bài thơ tiêu biểu của Rossetti "Remember" đã được tác giả Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển dịch qua Việt ngữ với tựa đề "Tưởng Nhớ".Đặc San Lâm Viên