Friday, 9 February 2018

Hỏa Tiễn Falcon Heavy phóng thành công

https://baomai.blogspot.com/

Elon Musk, CEO của SpaceX, công ty Không Gian đã phóng thành công hỏa tiễn mới của mình, Falcon Heavy.