Sunday, 24 July 2016

Nhớ về anh Dương Hùng Cường và những tháng năm ấy - ngọctự

clip_image002
Ảnh : https://hoanghaithuy.wordpress.com

Nhớ về anh Dương Hùng Cường và những tháng năm ấy...

tạp văn. ngọctự
rượu ngày giỗ bạn

chén âm dương vỡ giữa đời
thoảng quanh men rượu ngỡ người bên mâm
cuồng say thôi cũng âm thầm
nhắp môi uống nốt mê lầm phù sinh
Sàigòn tháng 01/1989
ngọctự
(ngày giỗ đầu anh Dương Hùng Cường)