Friday, 5 January 2018

Những ai sắp về Việt Nam thì hãy đọc tin ở bên dưới

Phải chăng bọn tay sai bán nước csVN đã nhận chỉ thị từ Thiên Triều Đại hán là phải tiêu diệt Dân Tộc Việt Nam từ từ. Những Hóa chất nầy không làm người ta chết liền, mà làm cho con người rệu rã, mất Ý chí và Nghị Lực, không còn LÝ TRÍ VÀ BẢN LĨNH ĐỂ ĐỐI KHÁNG. Thế hệ con cháu của chúng ta sau nầy sẽ bị ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ . Người không ra Người, Ma không ra Ma.
   Coi như Chấm hết. Tuyệt Chủng
   Quá Dã man và Vô nhân tính
 
Tội Ác Ghê Gớm Nhất cho Dân Tộc và Đất Nước Việt Nam.