Tuesday, 6 January 2015

Kẻ Thù Giấu Mặt Khoảng Cách Nhận Thức Giữa Hai Thế Hệ

Đỗ Văn Phúc

Có những tình huống từng tái diễn trong lịch sử một cách một cách thú vị mà nếu chúng ta chịu khó nghiên cứu thì cũng giúp rút ra những bài học quý báu để tránh những sai lầm của người đi trước.

Năm 1954, ngay sau khi Hiệp Định Geneve được ký kết chia nước Việt Nam ra làm hai miền với hai chế độ chính trị đối nghịch, Hồ Chí Minh và phe đảng ở miền Bắc đã âm thầm chuẩn bị nhân sự, cơ sở cho một cuộc chiến tranh mà chờ đến tháng 9 năm 1960 họ mới loan báo trong Đại Hội lần thứ ba của Đảng Lao Động Việt Nam (là Đảng Cộng Sản Đông Dương được đổi tên vào Đại Hội 2 năm 1951 để che đậy, đánh lừa công luận. Sau kỳ Đại Hội 4 năm 1976, lấy lại tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam). 

“Con Vua Thì Lại Làm Vua”?! - Huỳnh Thục Vy January 6, 2015

2015 JAN 6 HTV.160Lâu rồi tôi không viết về các cá nhân trong hệ thống lãnh đạo cộng sản. Bởi nghĩ rằng, con người ai cũng có khiếm khuyết và những tồi dở thô thiển mà họ mắc phải chỉ một phần do nhân cách, mà phần lớn hơn là do sự trói buộc của guồng máy độc tài. Không một ai thành công giữ mình trong sạch trong hệ thống đó, đặc biệt là khi đã bước đến địa vị cao cấp trong đảng cộng sản và chính quyền.
Tôi thấy nhiều người phương Tây, trừ những chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu về các chế độ độc tài nói chung và Việt Nam nói riêng, đa số đều tin rằng sự quản lý đất nước tồi tệ dẫn đến nhiều quốc nạn hiện nay tại Việt Nam phần lớn là do sự thiếu kiến thức kỹ trị, văn hóa quản lý kém của những người lãnh đạo chính trị.

Môi Hở Răng Lạnh, Học Thuyết Domino và Chiến Tranh Việt Nam - Trịnh Quốc Thuận, Ph.D.

Tiến sĩ Trịnh Quốc Thuận theo học Đại Học Y Khoa Sài Gòn 1974-1979, vượt biên, định cư tại Hoa Kỳ 1980, đậu bằng tiến sĩ Phân tử Di truyền học (Molecular Genetics), University of Cincinnati College of Medicine, Ohio 1990, là tác giả của một số bài viết khảo cứu văn hóa và lịch sử, hiện làm việc tại The Catholic University of America, Washington D.C.
Mọi ý kiến muốn đóng góp liên quan đến bài viết này, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với tác giả Trịnh Quốc Thuận tại địa chỉ điện tử trinhqthuan@gmail.com
Môi Hở Răng Lạnh, Học Thuyết Domino và Chiến Tranh Việt Nam
Trịnh Quốc Thuận, Ph.D.
Đã gần 40 năm sau ngày miền Nam rơi vào tay cộng sản. Toàn quốc thống nhất, bị cai trị dưới chánh quyền độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam. Mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng Tư là họ ồn ào kỷ niệm ngày vui đại thắng, ngày giải phóng miền Nam. Họ rầm rộ tuyên dương chiến thắng mùa xuân đánh cho Mỹ cút, đánh Ngụy nhào... Họ hô hào, rêu rao lại khẩu hiệu đánh "Đế Quốc Mỹ", đánh "giặc Mỹ xâm lược" cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng xã hội chủ nghĩa...

Đọc Báo Vẹm 406 do Hoàng Tuấn và Nguyên Khôi phụ trách