Thursday, 6 November 2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 7-11-2014

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta

MỘT LỜI CÁM ƠN

Hôm 1 tháng 11 vừa qua, trong cuộc thi tuyển người mẫu ở  Việt Nam, một thí sinh sau khi nhận được điểm  khá cao của ban giám khảo để thi tiếp cuộc thi, đã đi  thẳng vào  trong hậu trường thật nhanh. Ngay lập tức,  cô bị Adam Williams, một giám khảo người Úc gọi trở lại và thông báo quyết định của ông. Ông đổi ý và không muốn để cho cô tiếp tục thi vòng sau nữa.

Lý do ông cho biết là vì cô đã không biết chào và cám ơn ban giám khảo. Cả 3 giám khảo kia cũng đồng ý với chuyên gia về trình diễn thời trang người Úc.