Tuesday, 30 December 2014

LỄ THỤ PHONG HOÀNG THÁI TỬ NHÀ NGUYỄN NĂM 1939

LỄ THỤ PHONG HOÀNG THÁI TỬ NHÀ
               NGUYỄN NĂM 1939
Phim màu
Thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long (1936 - 2007) là hoàng thái tử cuối cùng của Việt Nam. Ông sinh tại điện Kiến Trung trong Đại nội Huế, là con trai của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. 
Ngày 7 tháng 3 năm 1939, Bảo Long được phong hoàng thái tử khi mới 3 tuổi.
Buổi tấn phong đó được người Pháp quay lại, đó là đoạn phim màu giúp thế hệ sau biết nhiều hơn về cung điện, quan lại, trang phục...thời Nguyễn.
               Xin bấm vào đây
               https://www.facebook.com/video.php?v=866298016749038&fref=nf

Đọc Báo Vẹm 402, 403, 404, 405 do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phụ trách

Ngôi Mộ Tập Thể Quân Nhân VNCH Tại Bình Dương, 13 bộ hài cốt chưa có thân nhân đến nhận

HUY PHƯƠNG/SBTN

Người Lính VNCH
South Vietnamese soldier
 

Vào những ngày cuối năm 2010, Hội HO Cứu trợ Thương Phế Binh Bộ QP/VNCH có nhận được thư của một quả phụ gởi từ Việt Nam