Sunday, 11 August 2013

CÁCH DIỆT TRỪ MALWARE HỮU HIỆU

sudungcomputer0813
(Hướng dẫn từng bước một - June 2013)
                                               GS. Huỳnh Chiếu Đẳng

 
Kính thưa quí bạn, 
Khi các bạn ngao du Internet thì nó lần mò vào máy computer. Nó pop-up cái Windows với tên nghe rất “quân tử”, vô tình các bạn click bậy vào đó là có chuyện. Một khi nó vào computer rồi thì máy các bạn sẽ dần dần chạy chậm hẳn lại, popup nhiều windows, sau cùng rồi thì đứng máy luôn.
Cái slide show nầy được làm ra từ năm 2009, đến nay có nhiều vị cho biết là không download được free software đề cập, do đó tôi làm lại với link download mới.
Nếu quí bạn scan thử computer ở nhà mà không tìm thấy dưới 10 con malware trong đó dù cho computer vẫn chạy ngon lành thì tôi thua các bạn một ly cà phê.
Trong cái slide show nầy tôi sẽ nói về: 
1. Bọn “nguỵ quân tử” nầy như: XP Antivirus 2012 - Vista Antivirus 2012 - Ultimate Antivirus 2012 và đồng bọn ... Antivirus 2012.
2. Những phương pháp diệt chúng.
3. Nơi download software chuyên trị (freeware).
4. Cách install software (hướng dẫn từng bước một).
5. Cách dùng software (hướng dẫn từng bước một).
6. Cách phòng ngừa (dầu các bạn chưa bị cũng nên đọc hết). 
7. Định nghĩa sơ về virus, malware, adware, spyware, trojan horse, rogue program … 
Trước hết xin cho được nói đôi câu: Tôi chỉ muốn giúp quí bạn i-tờ về computer hơn tôi nên biết gì nói nấy. Có chi sai lầm thì mong quí vị thức giả chỉ giùm. Mà các bạn i-tờ cũng cẩn thận, tôi nói sai các bạn ráng chịu.

 
* Nơi download hướng dẫn setup và sử dụng software nầy:
   hcd_Cach diet tru malware huu hieu tung buoc mot (version Jun-2013).pps (link mới)
  
* Nơi download software (không chết):
   http://ndclnh-mytho-usa.org/Sach%20Xua/mbam-setup-1.75.0.1300.zip 
(link mới đã test)