Wednesday, 23 October 2013

Nắng Hanh Vàng - Nhạc & Tranh Vũ Thái Hòa -Thái Thanh, Trọn Kiếp Yêu Nhau - Thơ Trịnh Tây Ninh


Người nghệ sĩ tài hoa Vũ Thái Hòa vừa qua đời tại Pháp, hưởng thọ 66 tuổi.
Anh có nhiều hoạ phẩm, triển lãm cũng như nhiều nhạc phẩm giá trị, về nhạc Thánh ca Vũ Thái Hòa cũng có những đóng góp lớn.
Riêng Duy Hân cũng có duyên may làm việc với anh khi góp tay vào trang mạng DũngLạc.org
Rất tiếc sau khi cha Giám Đốc Dũng Lạc là cha Tường rồi tới cha Tuệ cũng lần lượt qua đời, trang dunglac không còn hoạt động được nữa.
Cách đây mấy tuần trước khi mất, anh Hòa có email Hân cho biết bệnh anh trở nặng và xin thêm lời cầu nguyện.
Như một lời chia tay, xin gởi slide show bài hát Nắng Hanh Vàng với hình ảnh là các họa phẩm của Vũ Thái Hòa để tiễn đưa anh về nước ChúaHân cũng có 1 bài thơ được anh Hòa phổ nhạc, xin xem lại Trọn Kiếp Yêu Nhau, thơ Trịnh Tây Ninh: