Friday, 4 April 2014

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 - Đài SBTN Thực HiệnPhim kể lại cuộc chiến An Lộc khốc liệt năm 1972, những sự hy sinh anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa