Saturday, 21 June 2014

Anh còn nhớ?

http://i.ytimg.com/vi/P62V0qjvi7Q/0.jpg

Anh còn nhớ không anh
Những tháng ngày xuân xanh
Nơi vùng trời kỷ niệm 
Khu phố xưa hiền lành

Anh còn nhớ không anh
Những ngày còn xoãi cánh
Như phượng hoàng vút luợn
Trên ngàn trùng không gian 

Anh còn nhớ không anh
Chim hót vui trên cành
Nụ cười ai rạng rỡ
Chiều thứ bẩy đón anh

Anh còn nhớ không anh
Áo lính anh màu xanh
Áo em mầu mây trắng
Bao mộng ước yên lành

Anh còn nhớ không anh
Trăng thề hé bên mành
Tóc em xoả bên gối
Tình nhẹ nhàng mong manh

Anh còn nhớ không anh
Ước mộng đã tan nhanh
Thương nhớ về dĩ vãng
Anh có mong ngày về?

XLDK
6/21/2014