Saturday, 4 April 2015

BỐN MƯƠI NĂM QUỐC HẬN - Ý NgaTự do, dân chủ không ưa

Tam Vô, nô lệ đảng -Ừa, mời dzô!

Vòng vo tuyệt lộ, trầm trồ

Mặc dân ứa lệ, điên rồ Cộng nô.


Bốn mươi năm, mảnh Cơ Đồ

Trong tay đảng Đỏ, Mác, Hồ…: tan hoang!

Quạ con cứ tưởng phượng hoàng

Pháp trường loang loáng chỉ toàn máu  dân.

Truy cùng, giết tận”? Vô ngần!

Thương ơi là những mộ phần ba quân!

Toàn dân phẫn hận ngoại nhân

Chỉ riêng có đảng ân cần cúc cung.


Giết hào kiệt, nhốt anh hùng

Cán cân quyền lực: Điên, Khùng ngồi trên

Sĩ phu bên dưới ai rên?

Dân lành khóc, đói. No kềnh đảng vui!

Nhân tài, trí thức: dập vùi

Nên chi cả nước sụt sùi lệ rơi.


“Đổi đời” đảng được ăn chơi

Biển khơi dậy sóng! Bạn ơi đau cùng!

Giang san gấm vóc: của chung

Lòng riêng ai nở ung dung ngủ vùi?


Ý Nga, 4-4-2015

(Trích thi tập sẽ xuất bản: CHỊ EM ƠI!)