Monday, 29 June 2015

Thơ mời tham dự Lễ Tưởng Niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy


Kính thưa quý anh chị,
    Đính kèm là Thư Mời tham dự Lễ Tưởng Niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ được Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Khu Bộ Ontario tổ chức vào ngày Chúa Nhật, 26 tháng 7 năm 2015. Kính mời quý anh chị sắp xếp thì giờ tham dự buổi lễ trên, sự hiện diện của quý anh chị là một niềm vinh hạnh  cho Liên Minh Dân Chủ Việt Nam. Nếu có thể được, xin quý anh chị vui lòng phúc đáp để chúng tôi tiện việc đón tiếp quý anh chị.
Thân kính,
Lê Minh Tuấn
416-721-1401
ThuMoiNNH0001(NEW001)