Thursday, 1 September 2016

Đại Hội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại 2016 30/10/2016 Tại California, Hoa Kỳ


Ban Tổ Chức
Đại Hội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại 2016
30/10/2016 Tại California, Hoa Kỳ
2151 E. First St #221, Santa Ana, CA 92705
Tel. 714-305-9025 -  Fax. 714-622-9508
E-Mail: vnchf@yahoo.com  Radio & Web: http://vietnamconghoa.us
 
THƯ MỜI
 
Trân trọng kính mời :
  • Quý Vị Quân Dân Cán Chính VNCH tại Quốc Nội, Hải Ngoại.
  • Quý Vị Cộng Đồng Việt Nam Trên Toàn Thế Giới.
Và những ai còn yêu mến quê hương còn thương nòi giống Việt.
Vui lòng tham dự Buổi Họp Trình Bày lý do, mục đích và hình thức về việc Tổ Chức Đại Hội Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại 2016. Trên Hệ Thống PALTALK Internet Toàn cầu. Diển Đàn : VietNamCongHoa. Và được Truyền Thanh qua Radio Internet.  http://vietnamconghoa.us/   http://vunglenvietnam.com/  
Ngày Chủ Nhật 4/9/2016 Thời Gian Vào lúc :   
7 giờ sáng (California)
9 giờ sáng (Texas)
10 giờ sáng (D.C, New York, Canada)
4 giờ chiếu (Âu Châu)
9 giờ tối (Việt Nam)
11 giờ tối (Úc Châu)
Quý vị có thể phát biểu ý kiến, cảm tưởng hay đặt câu hỏi với Ban Tổ Chức.
 
Hướng dẫn cách vào Paltalk
1/  Trước tiên quý vị vào http://www.paltalk.com  và Dowload free
2/ Tạo một Nick name hoặc bí danh tùy thích của quý vị . (Nick đen Free)
3/ Chon View all sẽ hiện lên Room List Chọn tiếp  All Languages,và tìm tên Room là: VietNamCongHoa . Paltalk rất tiện lơi trong việc hội họp hay sinh hoạt tự do lên đến hàng nghìn người khắp nơi trên thế giới qua Internet mà hoàn toàn miễn phí.
 
Mọi liên lạc cần giúp đở :  
          E-Mail :       vnchf@yahoo.com

          Điện Thoại :  714-305-9025  –  714-622-9508