Friday, 28 April 2017

Tri Ân Người Lính VNCH / Thơ :Người Phương NamTri Ân Người Lính VNCH

T mt nước tan hàng rã ngũ
Bn (mươi) hai năm k mt người còn
Du mt còn t quc ghi ơn
Anh mãi là anh hùng dân tc

Bi trót sinh làm trai thi chiến
X thân mình tn hiến non sông
Chuyn thê nhi gác li bên lòng
Cho lý tưởng hòa bình thnh vượng

Thương anh tui xuân chưa ln hưởng
Xếp bút nghiên vi vã lên đường
Hai vai on mt gánh quê hương
T quc trách nhim là trên hết

Nhưng ng đâu nước nhà mt vn
Mnh người theo mnh nước tang thương
Bao chí hùng nhit huyết đành buông
Trong lao lý ngm hn thúc th

Vi danh nghĩa cu tù chính tr
Anh bây gi t nn lưu vong
N núi sông anh đã vuông tròn
Chúc bình an tháng ngày còn li

Người Phương Nam