Sunday, 16 April 2017

Từ vụ Đoàn Văn Vươn Hải Phòng nay lan đến Đồng Tâm Hà Nội

Từ vụ Đoàn Văn Vươn Hải Phòng nay lan đến Đồng Tâm Hà Nội, dù muốn dù không, dù sớm hay chậm thì lửa địa ngục đã sáng trong "thiên đàng" XHCN.

Máu đã chẩy giữa những người cộng sản đều từ lò "kụ Hồ" mà ra

Việt Nam hiện nay như một cái hồ ô nhiễm trong đó những con cá vừa là nạn nhân vừa là nguyên nhân sự ô nhiễm

"Nhân dân" chỉ đứng lên khi từng cá nhân, từng khu phố, làng xã bị đánh lẻ tẻ.

Trong con số 15 người bị bắt, có công an, có đầu gấu, có dân chợ người.

Một "nhà nước" dơ bẩn đến cùng cực

Dụ người ra nói chuyện rồi đánh bắt.

Đúng là Việt Cộng!