Monday, 22 January 2018

Tuyển tập thơ Lê Mai

         

Để bảo tồn Văn Hoá Việt tại hải ngoại, quý vị mua sách là bảo tr 
cho sinh hoạt Văn Thơ Lạc Việt. Xin vào link dưới hoặc thư về địa chỉ : 
640 Rettus Ct San Jose CA. 95111.
Thành thực cám ơn.
Chinh Nguyên L19
(1-669) 225-6043 & (1-408) 279-2532 

          
 
Kính chào quý vị.
Trân trọng kính mời quy vị, tới tham dự buổi ra mắt Tuyển Tập Thơ Lê Mai.
(Tắc gỉa là trưởng nữ của nhà thơ Thanh Thanh, Lê Xuân Nhuận).
Được tổ chức tại CLB/Mây Bốn Phương.730 S. 2nd Street. 
San Jose CA 95112
Thời gian 2:00 PM.


Có phụ diễn văn nghệ rất đặ
c sắc giữa Thơ và nhạc của nhà thơ 
 Mai, và do những quý vĩ ca nhạc sĩ có tên dưới đây trình diễn.

- Ca nhạc sĩ : Đồng Thảo, Nguyên Nhu, Văn Quân, Nguyệt Thanh.
- Nghệ sĩ ngâm thơ : Kiều Loan và GS Ngọc Dung đàn tranh.

Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự lớn cho ban tổ
 chức.

Tr
ân trọng.