Saturday, 17 February 2018

TRĂN TRỞ NGÀY XUÂN XA QUÊ

Ba mươi lăm năm xa quê (1983-2018), bố mẹ đau bệnh không về phụng dưỡng; bố mẹ mất không về chịu tang; chưa một lần viếng mộ. Bao nhiêu công ơn chưa đền; chưa xin bố mẹ tha thứ lỗi lầm thì bố mẹ đã ra đi. Tết về chỉ biết xám hối ăn năn.
 

 Mẹ cha khuất núi theo ông bà
 Mỗi Tết mỗi lần dạ xót xa
 Nhớ nghĩa sinh thành và dưỡng dục
 Dâng tấm lòng đơn với hương hoa
 Xa xôi,mộ địa không chăm sóc 
 Cách trở, giỗ thờ chẳng tham gia
 Biết đến ngày nao về chốn cũ
 Mỗi năm mỗi tuổi mỗi thêm già.
 
 2/17/2018
 Vũ Linh Huy