Wednesday, 26 December 2018

Giải Ảo Thời Sự 25-12-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Sáu mươi năm Tây Tạng khởi nghĩa

Phần 2: Macron mộng mị!