Sunday, 27 January 2019

Thông Cáo Báo Chí Về Việc Thành Lập Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ


Ngày 26 tháng 1 năm 2019

Nơi nhận:Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Truyền Thông, Báo Chí, Quý vị Nhân Sĩ và Đồng Bào trong và ngoài nước.

Kính thưaQuý Vị,

Đất Nước ta hiện trong cơn nguy khốn:Đảng CSVN đã và đang áp đặt nền thống trị độc tài toàn trị và áp bức lên toàn dân Việt. Đảng CSVN vẫn nằm trong vòng kiềm tỏa của Trung Cộng, mù quáng bám vào “Xã Hội Chủ Nghĩa” lỗi thời nhằm duy trì quyền lựcvà làm tay sai của bá quyền xâm lược.

Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Kinh đang mưu đồ bành trướng thống trị thế giới qua quỷ kế “Một vành đai, một con đường”, trong lúc thế giới đang tìm phương thức ngăn chận nhưng chưa có kết quả.

Tình hình Việt Nam thậm cấp chí nguy, nếu Quốc Dân Việt vẫn tiếp tục vô cảm, không đoàn kết một lòng để chống giặc thì một ngày không xa đất nước sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh thuộc trị của Tàu. 

Trước hoàn cảnh này, vào tháng 8 năm 2018, một số người Việt Nam trong và ngoài nước hằng khắc khoải trước nỗi đau của Dân Tộc, đã cùng nhau thành lập Nhóm Khởi Xướng để tìm giải pháp cho vấn nạn của Tổ Quốc,sau đó đã mời thêm nhiều tổ chức, đoàn thể, nhân sĩ yêu nước chân chính khác tham gia vào Ủy Banthành lập một Liên Minh với mục đích đoàn kết Dân Tộc,vận động toàn dân đứng lên chống sự xâm lăng Tàu Cộng giữ gìn nền ĐộcLập, bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và thiết lập một thể chế Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam.

Vượt qua những khó khăn ban đầuvới rất nhiều nỗ lực giữa quốc nội và hải ngoại, Ủy Ban đã tạm hoàn thành những văn kiện căn bản cho một liên minh đấu tranh, tất cả đều đồng thanh thành lập tổ chức có danh xưng:Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủvới chủ trương đường lối căn bản như sau:

1-     Vận động toàn dân thực hiện cuộc “CÁCH MẠNG DÂN CHỦ”, thiết lập một thể chế TỰ DO DÂN CHỦ tại Việt Nam đồng thời chống giặc ngoại xâm và sự Hán hóa Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh để bảo vệ nền ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
2-     Thu hồi các phần đất và biển đảo đã mất vào tayTrung Cộng  một cách phi pháp trước đâyvà ngăn chận những mất mát trong tương lai.
3-     Nghiên cứu và chuẩn bị cho việc xây dựng đất nước thời hậu Cộng Sản để người dân hưởng cảnh thái bình, thịnh trị và hạnh phúc.
Những nguyên tắc căn bản cho các hoạt động của Liên Minh như sau:

1-     Liên Minh hoạt động như một tổng lực dân tộc, lấy nội lực dân tộc làm căn bản, liên minhvới các chính đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự, các thân hào nhân sĩ, kể cả những thành phần trong guồng máy cai trị có quyết tâm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và vô nhân, cùng toàn dân hợp lực chống ngoại xâm phương Bắc và xây dựng một đất nước thực sự dân chủ tự do, phá bỏ chế độ độc tài toàn trị, nguyên nhân gây ra những thảm cảnh và nguy cơ cho đất nướchiện nay về mọi phương diện.
2-     Liên Minh chủ trương một chính phủđược dân bầu một cách dân chủ là điều kiện tiên quyết để tạo uy tín và chính danh, với sự trợ giúp của quốc tế đểđòi lại chủ quyền của những phần đất, biển đảo đã mất về giặc ngoại xâm.
3-     Liên Minh dựa trên căn bản pháp lý quốc tế về nhân quyền vàchủ quyền quốc gia về lãnh thổ và lãnh hải, như Luật quốc tế về biển UNCLOS, phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực quốc tế 2016 về đường Lưỡi Bò, một hoặc nhiều phần của hiệp định Genève, hiệp định Paris hoặc các hiệp ước trước đây nếu giúp ích cho việc thu hồi lãnh thổ lãnh hải đã mất trước đây.
4-     Những tổ chức tham dự trong Liên Minh đều bình đẳng, hợp tác trong tinh thần vì nước vì dânđặt quyền lợi của Tổ Quốc và dân tộc là tối thượng.
Tổ chức Liên Minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ  gồm “Hội Đồng Đại Biểu”quy tụ đại diện các đoàn thể và nhân sĩ tham gia để vạch chính sách và đường lối của Liên Minh, “Hội Đồng Điều Hành” để điều hành Liên Minh và “Hội Đồng Cố Vấn”.
Hôm nay,  ngày 26 tháng 1 năm 2019, chúng tôiđồng thanh công bố Liên Minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ chính thức ra đời và hoạt động:
I)               Nhóm Khởi Xướng:

Trong nước
(theo thứ tự a, b, c)
-        Cụ Nguyễn Văn Điền: Hội trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy,
-        Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa: Hội Trưởng Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ.
-        Linh Mục Nguyễn Văn Lý: Linh Mục Tổng Giáo Phận Huế, Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Nối kết Tập Hợp Quốc Dân Việt.
-        Chánh trị sự Hứa Phi: Trưởng BanĐại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Cao Đài Chơn Truyền).
-        Hòa Thượng Thích Không Tánh: Phó Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Hải Ngoại: (theo thứ tự a, b, c của các chức sắc tôn giáo)
-        Linh Mục Vũ Minh: Cựu Trung tá Tuyên úy Không Quân Hoa Kỳ, cựu Tư Lệnh Phó Tuyên Úy của Ngành Không Gian Không Quân Hoa Kỳ. Chánh xứ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Colorado Springs, Colorado.
-        Hòa Thượng Thích Quảng Thanh: Viện chủ chùa Bảo Quang tiểu bang California Hoa Kỳ. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.
-        Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh: Nguyên tư lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV, nguyên Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn I và III VNCH,
-        Bác Sĩ Đỗ Văn Hội: Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ,
-        Kỹ Sư Lê Thành Nhân: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng.

II)            Thành Viên Ủy Ban Thành Lập LMVNĐLDC:

-        Hòa Thượng Thích Huyền Việt:  Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, Cố vấn LMVNĐLDC
-        Ông Đức Nguyên: Ủy Viên Trung Ương, Đại Diện Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng Hòa Hảo) tại quốc nội.
-        Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm: Lãnh đạo Cao Đài miền Bắc California
-        Ông Trần Tử Thanh: cựu tù nhân lương tâm - Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki Việt Nam
-        Ông Quốc Việt: Tập Hợp Quốc Dân Việt Hải Ngoại
-        Bác Sĩ Trần Quốc Hưng: Việt Nam Dân Chủ
-        Ông Quảng Bảo: Diễn Đàn Khuông Việt
-        Ông Vũ Hoàng Hải: Khối 8406 Hải Ngoại
-        Ông Lê Quốc Việt: Nhân Sĩ
-        Ông Nguyễn Hữu Phước: Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Canada:
-        Ông Phan Thanh Châu: Nhân Sĩ
-        Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng
-        Cô Hoài Hương: Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Hoa Kỳ:
-        Ông Phan Ngọc Thạch: Nguyên Hội Trưởng Thương mại Bắc Dallas
-        Ông Nguyễn Phú: Hội HO ở San Francisco, California
-        Ông Đoàn Hữu Định: Nhân Sĩ
-        Ông Lê Trung Khương: Nhân Sĩ
-        Ông Nguyễn Thiên Vân: Nhân Sĩ
-        Nhà báo Võ Tùng Chính đại diện Social Media
-        Ông Trần Việt Đạo: Nhân Sĩ
-        Kiến Trúc Sư Đỗ Châu Sơn ở châu Âu

III)         Đại diện lâm thời LMVNĐLDC các thành phố và quốc gia:
1)     Tại Hoa Kỳ:
o   Washington DC:Ông Võ Thành Nhân và ông Đào Hiếu Thảo
o   Dallas, Texas: Kỹ sư Nguyễn Thiện Bằng, BS Trần Quốc Hưng và Phan Ngọc Thạch
o   Houston, Texas: Ông Nguyễn Phi Long
o   Atlanta, Georgia: Ông Trần Văn Ninh
o   San Jose, California:Kỹ Sư Đoàn Văn Lập,  ông Quốc Việt
o   Orange County, California: Ông Phan Thanh Châu
o   Chicago: Ông Việt Tâm Quốc
o   Austin, Texas:Ông Châu Kim Khánh, Kỹ Sư Nguyễn Đại Nam
o   Arizona: Nhà thơ Vĩnh Liêm
o   Orlando, Florida: Ông Hà Văn Tải
o   Colorado: Ông Nguyễn Ngọc Bát
o   Kansas City:Ông Nguyễn Linh
o   Philadelphia: Ông Nguyễn Phục Việt, ông Trần Tâm
o   New York: Ông Hoàng Xuân Quang

2)     Châu Úc:
o   Ông Phan Châu Kỳ

3)     Châu Âu:
o   Tại Đức: Ông Nguyễn Thiên Vân
o   Tại Pháp: Ông Phan Lâm Khanh
o   Tại Nauy: Ông Lưu Hoài Việt
o   Tại Hà Lan: Ông Nguyễn Thành Công
4)     Canada:
o   Ông Nguyễn Hữu Cường
5)     Đông Nam Á:
o   Tại Thái Lan: Ông Võ Thái Hà
6)     Việt Nam:    
o   Hà Nội: Ông Vũ Sơn Tây
o   Đà Nẵng: Ông Huỳnh Quốc Trọng
o   Sài Gòn: Ông Hưng Quốc

Kính thưa quý vị,
Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, nhân sĩ trong và ngoài nước tham gia Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ để cùng nhau đấu tranh cứu nước và xây dựng đất nước..
Trân trọng,

Đính kèm: Tuyên Ngôn cùa LMVNĐLDC

Văn phòng liên lạc lâm thời:
·       Kỹ Sư Lê Thành Nhân, Điện thoại: (512)998-4499, Email: Lethanhnhan322@gmail.com
·       Linh Mục Vũ Minh, Điên thoại: (719)351-1845, Email:Vuvietnam54@gmail.com
·       Bác Sĩ Trần Quốc Hưng: Điên thoại: (214)587-0859  Email:qhtranmd@sbcglobal.net