Tuesday, 5 February 2019

Mười bài thơ Xuân của Trần Nhân Tông

Nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi, trong không khí trong lành của mùa Xuân và rộn ràng của những ngày đầu năm âm lịch, Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị cùng đi ngược lại dòng thời gian, trở về một thời huy hoàng của triều đại nhà Trần với những chiến công hiển hách chống quân Nguyên Mông và cùng đọc lại mười bài thơ Xuân mang đậm âm sắc thiền của vua Trần Nhân Tông với lời thơ chuyển qua Việt ngữ của tác giả Bùi Phạm Thành theo nguyên thể và thể Lục Bát thuần túy của thơ Việt Nam.

Đặc San Lâm Viên