Wednesday, 24 July 2013

"Hoa Hồng và Khẩu Súng"

From: Le Ngoc Tuy Huong <zathpd@aol.com>

LNTH Kính/ Thân chuyển và mời xem 
Để góp tiếng nói cho Tổ Quốc VN, 
Ta hãy nghe và xem ca sĩ Diễm Liên hát: "Hoa Hồng và Khẩu Súng" trên youtube.
Quốc Toản phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Bình.